Učení mimo školní lavice

V týdnu před jarními prázdninami navštívili páté ročníky Diecézní muzeum v Brně, kde byl pro ně připraven výukový program Doba postní – Připravujeme se na Velikonoce. Prostřednictvím uměleckých děl v muzejní expozici žáci poznávali velikonoční svátky, přiblížili si stěžejní velikonoční události a na závěr si odnesli vlastnoručně vyrobený dáreček domů. Naši páťáci doporučují!

Paměť národa na naší škole

Večer 9. března byl završením náročné práce dvou týmů žáků VIII.C, kteří se pod vedením svého třídního učitele Lukáše Nováka a za pomoci paní asistentky Jany Rejmanové zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Každý z týmů natočil příběh jednoho pamětníka. Sylva Francková, Denis Moskovchenko, Simona Srnská, Vojtěch Smysl a Ema Ševčíková zpracovali příběh Jaroslava Klabeneše. Druhá skupina žáků (Lucie Bartošová, Matyáš Brýdl, Sára Brýdlová, Šimon Pavelek a Marek Petr) připravila příběh Přemysla Tvrdoně.

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Během února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, a to ve dvou kategoriích: 6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. Písemnou část, která se zaměřovala na poslech, porozumění, gramatiku a slovní zásobu, absolvovali všichni žáci s rozšířenou výukou německého jazyka. První čtyři účastníci z každé kategorie, kterým se podařilo písemnou část zvládnout nejlépe, postoupili do ústního kola. Rozhovor se všemi byl velmi příjemný a v německy mluvících zemích by se určitě neztratili, a tak jsme na ně také náležitě pyšní.

Naši žáci uspěli v anglické konverzační soutěži

Dne 2. března jme měli příjemnou povinnost předat diplomy a věcné ceny úspěšným účastníkům školního kola anglické konverzační soutěže. Školní kolo proběhlo na přelomu ledna a února a mělo dvě části ve dvou kategoriích. První písemná část probíhala on-line formou a určila účastníky ústní části, do které postoupilo nejlepších osm.

Bruslení

Stejně jako minulý rok se i v tomto školním roce těšili naši páťáci na bruslení, které probíhá v rámci tělocviku jedenkrát týdně. Bruslení absolvovali úplní začátečníci i zkušení bruslaři. Jak se bruslení líbilo, sledujeme “očima páťáků”.

Medaile pro naše žáky

Na mistrovství České republiky U13 v zápase získaly naše žákyně zaslouženě medaile. Vícemistryní ČR se stala Darya Prylypko ze 7.C, Jana Olivová a Julie Seidlová vybojovaly bronzovou medaili. Na 4. místě se umístila Eliška Kršňáková ze 6.B. Úspěšní byli také naši chlapci, kdy na krásném 6. místě skončil Šimon Pop z 5.B. Gratulujeme.