Učitelé 2019/2020

 

Jméno e-mail konzultační hodiny
Mgr. Michaela Albrechtová m.albrechtova@zshoracke.org út 12.00 - 12.30
Mgr. Erika Borková e.borkova@zshoracke.org st 7.20 - 7.50
Mgr. Barbora Bulová b.bulova@zshoracke.org po 7.00 - 7.30
Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. l.dolezalova@zshoracke.org po 13.40 - 14.10
Mgr. Kateřina Ďurišíková t.durisikova@zshoracke.org út 14.00 - 14.30
Mgr. Monika Elgnerová m.elgnerova@zshoracke.org út 12.45 - 13.15
Mgr. Magdaléna Filáková m.filakova@zshoracke.org út 7.25 - 7.50
Mgr. Pavla Fryštáková p.frystakova@zshoracke.org čt 7.25 - 7.50
Mgr. Jana Gregorová j.gregorova@zshoracke.org út 13.00 - 13.30 (Uprkova)
Ing. et Mgr. Jana Hanzelková j.hanzelkova@zshoracke.org út 13.35 - 14.20
Mgr. Martin Hofman m.hofman@zshoracke.org psycholog
Mgr. Vladimíra Chalupníková v.chalupnikova@zshoracke.org po 13.45 - 14.15
Mgr. Renata Jarošová r.jarosova@zshoracke.org st 13.00 - 13.30
Bc. Martin Jelínek m.jelinek@zshoracke.org po 7.15 - 7.45
Mgr. Radka Johnová r.johnova@zshoracke.org st 7.20 - 7.50
Mgr. Zdeňka Kalin z.kalin@zshoracke.org st 7.30 - 8.00
Mgr. Václav Kovář v.kovar@zshoracke.org út 7.15 - 7.45
Mgr. Jana Krchová j.krchova@zshoracke.org čt 13.30 - 14.00
Mgr. Pavel Kučera p.kucera@zshoracke.org po 14.40 - 15.10
Mgr. Michaela Leichmannová m.leichmannova@zshoracke.org út 13.30 - 14.00
Mgr. Hana Majsniarová h.majsniarova@zshoracke.org po 13.30 - 14.00
Mgr. Alexandra Matrasová a.matrasova@zshoracke.org pá 12.45 - 13.15
Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková i.melicharkova@zshoracke.org st 8.00 - 9.00
Mgr. Petra Mendlová p.mendlova@zshoracke.org pá 14.00 - 14.45
Mgr. Jindřich Michal j.michal@zshoracke.org čt 7.10 - 7.40
Mgr. Blanka Mlejnková b.mlejnkova@zshoracke.org čt 13.30 - 14.00
Mgr. Lenka Mynářová l.mynarova@zshoracke.org po 13.50 - 14.20
Mgr. Milan Navrátil m.navratil@zshoracke.org út 7.00 -7.30
Mgr. Jolana Nedomová j.nedomova@zshoracke.org psycholog
Ing. Ilona Nesňalová i.nesnalova@zshoracke.org po 13.35 - 14.20
Mgr. Lukáš Novák l.novak@zshoracke.org po 13.00 - 13.30
Mgr. Petra Oprchalová p.oprchalova@zshoracke.org po 13.00 - 13.30
Mgr. Pavel Ostrý p.ostry@zshoracke.org út 13.35 - 14.20
PaedDr. Jana Pašková j.paskova@zshoracke.org út 13.00 - 13.30
Mgr. Helena Pavloušková h.pavlouskova@zshoracke.org čt 13.30 - 14.00
Mgr. Petra Polášková p.polaskova@zshoracke.org st 13.45 - 14.15
Mgr. Irena Procházková i.prochazkova@zshoracke.org   čt 13.45 - 14.15
Mgr. Iveta Rašovská i.rasovska@zshoracke.org po 13.00 - 13.45
Mgr. Anna Ratajová a.ratajova@zshoracke.org pá 13.00 - 13.30
Mgr. Ondřej Růžička o.ruzicka@zshoracke.org út 13.45 - 14.15
Mgr. Roman Růžička r.ruzicka@zshoracke.org po 14.00 - 14.30
Mgr. Iveta Smýkalová i.smykalova@zshoracke.org po 12.45 - 13:30
Mgr. Markéta Suráková m.surakova@zshoracke.org po 14.00 - 14.30
Mgr. Veronika Svedková v.svedkova@zshoracke.org čt 7.30 - 8.00
Mgr. Jakub Svoboda j.svoboda@zshoracke.org út 13.50 - 14.20
Mgr. Věra Šebestíková v.sebestikova@zshoracke.org st 13.30 - 14.00
Mgr. Alena Šimíčková a.simickova@zshoracke.org po 13.00 - 13.30
Mgr. Bronislava Šuplerová b.suplerova@zshoracke.org út 13.45 - 14.30
Mgr. Libuše Švecová l.svecova@zshoracke.org po 13.00 - 13.45
Mgr. Alena Telenská a.telenska@zshoracke.org út 13.50 - 14.10
Mgr. Jitka Tichá j.ticha@zshoracke.org út 14.00 - 14.30
Mgr. Lenka Tocháčková l.tochackova@zshoracke.org po 13.45 - 14.15
Mgr. Miloslav Tvrz m.tvrz@zshoracke.org   čt 13.30 - 14.00
Mgr. Lucie Ullmannová l.ullmannova@zshoracke.org st 14.00 - 14.30
Mgr. Alžběta Vacková a.vackova@zshoracke.org po 12.00 - 12.45
Mgr. Milena Vacková m.vackova@zshoracke.org út 7.00 - 7.45
Pavel Váňa p.vana@zshoracke.org st 14.30 - 15.00
Mgr. Jana Vlachová j.vlachova@zshoracke.org čt 13.30 - 14.00
Kateřina Vonášková k.vonaskova@zshoracke.org st 12.35 - 13.05
Mgr. Lenka Vonášková l.vonaskova@zshoracke.org st 7.10 - 7.40
Bc. Dominika Zečevičová d.zecevicova@zshoracke.org pá 7.15 - 7:45