Učitelé 2023/2024

Telefonní číslo na Horácké náměstí: 541 321 507

 

Telefonní číslo na Uprkovu: 549 274 988

 

jméno a příjmení e-mail konzultační hodiny třídnictví tel. klapka
Mgr. Michaela Albrechtová m.albrechtova@zshoracke.org čtvrtek 12:35 - 13:00 1.D U 60
Mgr. Jitka Bednářová j.bednarova@zshoracke.org úterý 13:30 - 14:00   HN 21
Mgr. Marie Bočková m.bockova@zshoracke.org úterý 13:15 - 13:45 5.D HN 33
Mgr. Zuzana Bořecká z.borecka@zshoracke.org pondělí 13:15 - 13:45 1.C U 60
Mgr. Martina Bothová m.bothova@zshoracke.org pondělí 13:30 - 14:00 6.D HN 32
Mgr. Petra Deverová p.deverova@zshoracke.org pátek 7:10 - 7:40   HN 29
Mgr. Barbora Filisteinová b.filisteinova@zshoracke.org pondělí 13:00 - 13:30 4.B HN 24
Mgr. Pavla Flodrová p.flodrova@zshoracke.org úterý 14:25 - 15:05 9.B HN 32
Mgr. Zuzana Foltýnová z.foltynova@zshoracke.org pondělí 7:10 - 7:40 2.A HN 16
Mgr. Pavla Fryštáková p.frystakova@zshoracke.org čtvrtek 7:20 - 7:50 8.B HN 36
Mgr. Marcela Galetová m.galetova@zshoracke.org čtvrtek 7:10 - 7:40 speciální pedagog HN 35, U 56
Mgr. Jana Gregorová j.gregorova@zshoracke.org čtvrtek 13:00 - 13:30   HN 32, U 67
Mgr. Eva Grohmannová e.grohmannova@zshoracke.org pondělí 13:30 - 14:00 5.B HN 24
Mgr. Kateřina Hedlová k.hedlova@zshoracke.org pondělí 12:45 - 13:15 4.A HN 24
Bc. Pavla Hlaváčková p.hlavackova@zshoracke.org středa 7:00 - 7:30 druhý pedagog
v 3.D
U 56
Mgr. Romana Hodková r.hodkova@zshoracke.org úterý 13:30 - 14:00 6.B HN 36
Mgr. Andera Hoplíčková a.hoplickova@zshoracke.org středa 7:10 - 7:40 2.C U 67
Mgr. Michal Horký m.horky@zshoracke.org úterý 7:10 - 7:40 7.D HN 19
Mgr. Renata Jarošová r.jarosova@zshoracke.org čtvrtek 12:35 - 13:00 3.C U 56
Mgr. Martin Jelínek m.jelinek@zshoracke.org pátek 7:15 - 7:45   HN 17, 27
Mgr. Markéta Klegerová m.klegerova@zshoracke.org úterý 13:15 - 13:45 3.D U 56
Mgr. Václav Kovář v.kovar@zshoracke.org pondělí 13:50 - 14:20 7.C HN 36
Mgr. Lucie Kovářová l.kovarova@zshoracke.org čtvrtek 13:40 - 14:10   HN 20
Mgr. Jana Krchová j.krchova@zshoracke.org pondělí 12:35 - 13:00   HN 35
Mgr. Pavel Kučera p.kucera@zshoracke.org pondělí 13:45 - 14:15 8.C HN 37
Mgr. Michaela Leichmannová m.leichmannova@zshoracke.org čtvrtek 13:30 - 14:00   HN 33
Mgr. Kristýna Lédlová k.ledlova@zshoracke.org pondělí 13:30 - 14:00 1.A HN 16
Mgr. Alexandra Matrasová a.matrasova@zshoracke.org pátek 13:00 - 13:30 4.C U 67
Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková i.melicharkova@zshoracke.org středa 7:00 - 7:40   HN 12
Mgr. Petra Mendlová p.mendlova@zshoracke.org pondělí 14:00 - 15:00   HN 27
Mgr. Jindřich Michal j.michal@zshoracke.org středa 7:10 - 7:50   HN 17
Mgr. Markéta Michalová m.michalova@zshoracke.org čtvrtek 7:10 - 7:40   HN 23
Mgr. Lenka Mynářová l.mynarova@zshoracke.org středa 13:45 - 14:15   HN 31
Mgr. Natália Naumová, Ph.D. n.naumova@zshoracke.org čtvrtek13:30 - 14:00   HN 30
Mgr. Milan Navrátil m.navratil@zshoracke.org úterý 7:10 - 7:40 6.A HN 19
Ing. Ilona Nesňalová i.nesnalova@zshoracke.org pondělí 7:10 - 7:40 druhý pedagog
v 6.A
HN 30
Mgr. Lukáš Novák l.novak@zshoracke.org středa 14:00 - 14:25 9.C HN 30
Mgr. Petra Oprchalová p.oprchalova@zshoracke.org pondělí 13:30 - 14:00 2.B U 67
Mgr. Pavel Ostrý p.ostry@zshoracke.org středa 7:10 - 7:45 7.B HN 20
PaedDr. Jana Pašková j.paskova@zshoracke.org čtvrtek 12:35 - 13:00 2.D U 56
Mgr. Aneta Pařízková a.parizkova@zshoracke.org čtvrtek 12:35 - 13:00 4.D U 60
Mgr. Helena Pavloušková h.pavlouskova@zshoracke.org středa 13:30 - 14:00 8.A HN 19
Tereza Pečinková t.pecinkova@zshoracke.org pondělí 12:30 - 13:00 tandemový pedagog
pro 1.D a 3.C
U 56
Mgr. Irena Procházková i.prochazkova@zshoracke.org   úterý 13:45 - 14:15   HN 19, 34
Mgr. Klára Procházková k.prochazkova@zshoracke.org středa 12:30 - 13:00   HN 11
Mgr. Johana Ringelová j.ringelova@zshoracke.org úterý 11:45 - 12:15   HN 29, U 56
Mgr. Ondřej Růžička o.ruzicka@zshoracke.org pondělí 13:45 - 14:15 6.C HN 21
Mgr. Roman Růžička r.ruzicka@zshoracke.org úterý 13:30 - 14:00 9.A HN 21
Mgr. Jana Sivá Saulová j.siva@zshoracke.org středa 12:40 - 13:10   HN 23
Mgr. Iveta Smýkalová i.smykalova@zshoracke.org úterý 12:00 - 12:30 1.B HN 16
Mgr. Šárka Staníčková s.stanickova@zshoracke.org úterý 14:00 - 14:45   HN 23
Mgr. Věra Suchánková v.suchankova@zshoracke.org HN - pondělí 14:00 - 14:30
U - středa 12:30 - 13:00 
  HN 11
Mgr. Matěj Stareček m.starecek@zshoracke.org středa 13:45 - 14:15   HN 22
Mgr. Veronika Svedková v.svedkova@zshoracke.org pondělí 13:35 - 14:00 7.A HN 21
Mgr. Věra Šebestíková v.sebestikova@zshoracke.org středa13:40 - 14:15   HN 35
Mgr. Petra Šildová p.sildova@zshoracke.org pondělí 7:30 - 8:00   HN 31
Mgr. Ludmila Šťastná l.sikulova@zshoracke.org středa 7:10 - 7:40   HN 22
Mgr. Jitka Štěpánová j.stepanova@zshoracke.org úterý 11:00 - 11:30 druhý pedagog
ve 3.A
HN 24
Mgr. Libuše Švecová l.svecova@zshoracke.org pondělí 13:00 - 13:30 5.A HN 16, 27
Mgr. Alena Telenská a.telenska@zshoracke.org středa 7:15 - 7:40   HN 20
Mgr. Jitka Tichá j.ticha@zshoracke.org úterý 13:15 - 13:45 3.A HN 24
Mgr. Radka Tomandlová r.tomandlova@zshoracke.org úterý 14:00 - 14:30   HN 33
Mgr. Petra Tučková p.tuckova@zshoracke.org pondělí 12:00 - 12:30 druhý pedagog v 3.B HN 15
Mgr. Miloslav Tvrz m.tvrz@zshoracke.org   úterý 14:00 - 14:30   HN  22, 27
U 51
Mgr. Daniela Uhlířová d.uhlirova@zshoracke.org pondělí 13:30 - 14:00 druhý pedagog
v 6.D
HN 35
Mgr. Milena Vacková m.vackova@zshoracke.org úterý 7:00 - 7:40 přípravná třída U 56
Mgr. Eva Vitámvásová e.vitamvasova@zshoracke.org čtvrtek 13:35 - 14:05   HN 20
Mgr. Kateřina Vítová k.vitova@zshoracke.org čtvrtek 13:00 - 13:45 5.C HN 32
Mgr. Jana Vlachová j.vlachova@zshoracke.org pondělí 13:45 - 14:15   HN 19
Mgr. Eliška Vlčková e.vlckova@zshoracke.org úterý 13:15 - 13:45 3.B HN 15