Učitelé

 

Jméno e-mail konzultační hodiny
Mgr. Michaela Albrechtová m.albrechtova@zshoracke.org po 12.00 - 12.45
Bc. Erika Borková e.borkova@zshoracke.org st 7.00 - 7.30
Mgr. Barbora Bulová b.bulova@zshoracke.org po 7.30 - 8.00
Mgr. Lucie Doležalová l.dolezalova@zshoracke.org pá 11.50 - 12.20
Mgr. Kateřina Ďurišíková k.durisikova@zshoracke.org po 14.00 - 14.30
Monika Elgnerová m.elgnerova@zshoracke.org st 12.45 - 13.15
Mgr. Magdaléna Filáková m.filakova@zshoracke.org st 7.20 - 7.50
Mgr. Jana Gregorová j.gregorova@zshoracke.org st 13.00 - 13.30
Ing. et Bc. Jana Hanzelková j.hanzelkova@zshoracke.org út 7.20 - 7.50
Mgr. Martin Hofman m.hofman@zshoracke.org viz konzultační hodiny ŠPP
Mgr. Andrea Hoplíčková a.hoplickova@zshoracke.org čt 12.45 - 13.30
Mgr. Vladimíra Chalupníková v.chalupnikova@zshoracke.org st 13.45 - 14.15
Mgr. Renata Jarošová r.jarosova@zshoracke.org út 13.30 - 14.15
Bc. Martin Jelínek m.jelinek@zshoracke.org út 7.00 - 7.30
Mgr. Radka Johnová r.johnova@zshoracke.org út 7.20 - 7.50
Mgr. Václav Kovář v.kovar@zshoracke.org út 13.45 - 14.15
Mgr. Jana Krchová j.krchova@zshoracke.org st 13.30 - 14.00 (Uprkova)
Mgr. Pavel Kučera p.kucera@zshoracke.org čt 15.30 - 16.00
Mgr. Alexandra Matrasová a.matrasova@zshoracke.org čt 12.50 - 13.20
Mgr. Romana Matulíková r.matulikova@zshoracke.org po 14.00 - 14.30
Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková i.melicharkova@zshoracke.org po 12.30 - 13.30
Mgr. Petra Mendlová p.mendlova@zshoracke.org po 13.40 - 14.10
Mgr. Jindřich Michal j.michal@zshoracke.org út 7.10 - 7.40
Mgr. Martina Mudriková m.mudrikova@zshoracke.org čt 11.40 - 12.35
Mgr. Lenka Mynářová l.mynarova@zshoracke.org čt 13.45 - 14.15
Mgr. Milan Navrátil m.navratil@zshoracke.org út 7.00 -7.30
Mgr. Jolana Nedomová j.nedomova@zshoracke.org viz konzultační hodiny ŠPP
Ing. Ilona Nesňalová i.nesnalova@zshoracke.org st 13.40 - 14.20
Mgr. Lukáš Novák l.novak@zshoracke.org st 14.00 - 14.30
Mgr. Petra Oprchalová p.oprchalova@zshoracke.org po 13.30 - 14.00
Mgr. Pavel Ostrý p.ostry@zshoracke.org út 13.30 - 14.00
PaedDr. Jana Pašková j.paskova@zshoracke.org út 13.00 - 13.30
Mgr. Helena Pavloušková h.pavlouskova@zshoracke.org po 13.45 - 14.20
Mgr. Petra Polášková p.polaskova@zshoracke.org pá 14.00 - 14.30
Mgr. Irena Procházková i.prochazkova@zshoracke.org   út 13.45 - 14.15
Mgr. Iveta Rašovská i.rasovska@zshoracke.org út - 14.00 - 14.30
Mgr. Anna Ratajová a.ratajova@zshoracke.org po 14.10 - 14.45
Mgr. et. Mgr. Michaela Rinková m.rinkova@zshoracke.org čt 13.45 - 14.15, út 7.20 - 7.50
Mgr. Ondřej Růžička o.ruzicka@zshoracke.org po 13.30- 14.00
Mgr. Roman Růžička r.ruzicka@zshoracke.org út 14.45- 15.15
Bc. Jakub Svoboda j.svoboda@zshoracke.org út 13.30 - 14.00
Mgr. Gabriela Svobodová g.svobodova@zshoracke.org út 13.30 - 14.00
Mgr. Iveta Smýkalová i.smykalova@zshoracke.org út 12.45 - 13.15
Mgr. Markéta Suráková m.surakova@zshoracke.org út 13.30 - 14.15
Mgr. Veronika Svedková v.svedkova@zshoracke.org út 12.45 - 13.30
Mgr. Věra Šebestíková v.sebestikova@zshoracke.org čt 13.45 - 14.15
Mgr. Bronislava Šuplerová b.suplerova@zshoracke.org út 14.00 - 14.45
Mgr. Libuše Švecová l.svecova@zshoracke.org po 13.00 - 13.30
Mgr. Alena Telenská a.telenska@zshoracke.org pá 7.20 - 7.40
Mgr. Jitka Tichá j.ticha@zshoracke.org st 13.00 - 13.30
Mgr. Lenka Tocháčková l.tochackova@zshoracke.org po 13.50 - 14.20
Mgr. Miloslav Tvrz m.tvrz@zshoracke.org   út 14.00-15.00
Mgr. Alžběta Vacková a.vackova@zshoracke.org út 12.00 - 12.45
Mgr. Milena Vacková m.vackova@zshoracke.org út 7.00 - 7.40
Mgr. Jana Vlachová j.vlachova@zshoracke.org čt 13.45 - 14.15
Mgr. Lenka Vonášková l.vonaskova@zshoracke.org st 14.00 - 14.30
Mgr. Veronika Vopařilová v.voparilova@zshoracke.org st 12.30 - 13.00