Úřední hodiny

Ředitelka školy (Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková): středa 12.30 – 13.30

Zástupce ředitelky pro I. stupeň (Mgr. Miloslav Tvrz): čtvrtek 8.00 – 11.00 budova Uprkova a středa 9.00  – 9.30 budova Horácké nám.

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň (Mgr. Libuše Švecová): středa 11.00 – 12.00

Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň (Mgr. Petra Mendlová): pondělí 13.00 – 14.00

Zástupkyně ředitelky pro inkluzivní vzdělávání (Mgr. Irena Procházková): pátek 7:15 - 7:45

Hospodářka školy: pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.00, pokladní hodiny: pondělí – čtvrtek 13.00 – 14.00

Ekonomka školy: pondělí – pátek 9.00 – 10.00, 13.00 – 14.00

Lze si domluvit i schůzku mimo úřední hodiny telefonicky. Každý vyučující má vypsané konzultační hodiny, které jsou zveřejněné na webu školy.