Úřední hodiny

Ředitelka školy (Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková): pondělí 9.00 – 10.00

Zástupce ředitele pro I. stupeň (Mgr. Miloslav Tvrz): pondělí 13.00 – 14.00 budova Uprkova a čtvrtek 13.00 – 14.00 budova Horácké nám.

Zástupce ředitele pro I. stupeň (Mgr. Libuše Švecová): čtvrtek 7.45 – 8.45

Zástupce ředitele pro II. stupeň (Mgr. Vladimíra Chalupníková): úterý 13.00 – 14.00

Hospodářka školy: pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.00, pokladní hodiny: pondělí – čtvrtek 13.00 – 14.00

Ekonomka školy: pondělí – pátek 9.00 – 10.00, 13.00 – 14.00

Lze si domluvit i schůzku mimo úřední hodiny telefonicky. Každý vyučující má vypsané konzultační hodiny, které jsou zveřejněné na webu školy.