Zápis do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd na následující školní rok proběhne bez přítomnosti dětí. K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat dokumenty, na základě kterých ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky. Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 13. dubna – 24. dubna 2020. Více informací naleznete níže.

Výuka v televizi od pondělí 16. března

Od pondělí 16. března spouští Česká televize projekt UčíTelka a Škola doma.

Žáci 1. stupně: program ČT2 - živé vysílání s vystudovanými pedagogy (garant: MŠMT) - pondělí až pátek od 9 hodin do 12 hodin, blok má 30 minut a je určen vždy pro jeden ročník.

Žáci 2. stupně: program ČT2 - pondělí až pátek od 12 do 15 hodin – vzdělávací pořady, program ČT1 - příprava na přijímací zkoušky – úterý (český jazyk) a čtvrtek (matematika) od 14 hodin, 45 minut.

Dále také:

Informace k výuce

Od středy 11. 3. 2020 probíhá výuka pro naše žáky distanční formou, žáci mají tedy povinnost zpracovávat úkoly, které jsou pravidelně zadávány prostřednictvím systému Edookit. V případě jakýchkoli problémů se systémem Edookit mohou rodiče i žáci kontaktovat správce na e-mailových adresách e.borkova@zshoracke.org nebo v.kovar@zshoracke.org

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány také na Facebooku a webové stránce naší školy.