Hledáme pedagoga na 1. stupeň

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, HLEDÁ UČITELE/KU. 1.STUPNĚ na plný úvazek.

Jsme škola s daltonskou výukou, možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím.

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu skola@zshoracke.org do 30. 4. 2019

Tel. kontakt 730 516 123, www.zshoracke.org

Matematika nás baví

V hodinách matematiky nesedíme jen v lavicích, ale jezdíme autobusem, krájíme koláče, počítáme lentilky, krokujeme na schodech, stavíme nejrůznější stavby a pořádáme výstavy. Na matematiku se těšíme, protože si vzájemně pomáháme k úspěchu, komunikujeme, pracujeme v týmech a řešíme různé sociální situace. Chyba nás neleká, ale využíváme ji jako prostředek k učení. Všichni pak máme z dobře odvedené práce radost. Barbora Bulová

Volný den

V Brně 21. 3. 2019 Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 23. 4. 2019 volný den. V tento den přerušuji činnost školní družiny.

 

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy