Karneval ve školní družině

V pátek 1. března se děti všech oddělení školní družiny sešly na další tradiční akci, a to na karnevalu. Tentokrát nesl název Kosmický a byl zahájen slavnostní promenádou masek. Následovalo vystoupení tanečního kroužku, jehož temperamentní kosmický tanec nadchl a roztleskal všechny přítomné. O zábavu se postaraly děti z osmého oddělení, které se svojí paní vychovatelkou nacvičily a předvedly velmi vtipnou, dramaticky ztvárněnou písničku. Poté proběhlo vyhlášení nejoriginálnějších masek a závěr patřil velkému tanečnímu reji.

Recitační soutěž na 1. stupni

Poslední únorový den proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Každá třída pečlivě vybrala na třídních kolech dva až tři nejlepší zástupce a ti se utkali 28. února mezi sebou ve dvou kategoriích, a to 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. V obou kategoriích soutěžilo přes 20 recitátorů a porota měla velmi těžkou práci vybrat mezi nimi ty nejlepší. Po pečlivé poradě nakonec porota vybrala nejlepší děti nejen s hezkou básní, ale také s nejlepším přednesem, postojem a celkovým dojmem. U mladších dětí se umístili na 3. místě Barbora Kunovská a Magdaléna Bryjová, na 2.

Zajímavá pozvánka

V pondělí 28. ledna proběhla na Základní škole Horácké náměstí 13 otevřená ochutnávková lekce FIE pro dospělé z řad komunity školy i široké veřejnosti. A jak taková lekce probíhá?Příchozí měli možnost vyzkoušet si práci v instrumentu Uspořádání bodů. V tomto instrumentu je hlavním úkolem spojování bodů do „předepsaných“ obrazců. Účastníci společně se zprostředkovatelem provedou analýzu stránky a současně přemýšlí nad vhodnou strategií pro splnění úkolu. Po samostatné práci nad stránkou proběhne tzv. přemostění, tedy diskuze nad využitím hlavního principu stránky v reálném životě.

Prevence na prvním stupni

Dental Prevention - jak již název napovídá, jde o preventivní program, kterého se naše třída námořníků 1.D zúčastnila spolu s celým prvním stupněm naší školy. Program byl zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu a získání praktických a správných návyků ohledně ústní
hygieny. Cílem bylo také ukázat, že zubaře se není třeba bát, a zvýšit tím tak zájem o preventivní prohlídky.

Naše první plavba

Čtvrtek 31. ledna 2019 byl pro naše námořníky z 1.D obzvláště důležitý. Po dlouhé a někdy vyčerpávající plavbě prvním pololetím jsme se konečně alespoň na chvíli ocitli v přístavu, kde na nás čekal tolik očekávaný poklad a také naše první vysvědčení. Během naší plavby jsme plnili nejrůznější námořnické úkoly, při kterých jsme všichni táhli za jeden provaz, a za to nám všem kapitán udělil samé jedničky a kapitánskou pochvalu.