Informace a přání

Přejeme našim žákům i jejich rodičům příjemně strávené letní prázdniny a těšíme se opět na žáky 1. 9. 2022 ve školních lavicích a na další spolupráci s rodiči v novém školním roce 2022/2023. Nevyzvednutá vysvědčení lze obdržet v kanceláři školy v úřední hodiny. Níže naleznete další dokumenty. Videa ze slavnostního pasování našich deváťáků naleznete na našem Facebooku ZŠ Horácké náměstí 13. 

Závěrečné projekty deváťáků přinesly zajímavá témata

Letošní obhajoby deváťáckých projektů, ve kterých žáci prokazují nejen schopnost spolupráce na vybraném tématu, ale i umění prezentace před publikem přinesly opět zajímavá témata. Všem děkujeme za pestré nápady 👏🤩🥳 Fotografie naleznete na našem Facebooku ZŠ Horácké náměstí 13 nebo Instagramu zs_horacke_13. Těšíme se na další ročník!

Poděkování a osvědčení o účasti na sběru HBSC

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983. Česká republika je členem studie od roku 1993 a v současné době je studie koordinována vědeckým týmem z Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním školním roce se studie celosvětově účastnilo více než 250 000 žáků.