Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato z celkového počtu 73 žáků devátého ročníku 57 uchazečů a na odvolání v tuto chvíli čeká 16 žáků. Podle jejich umístění lze navíc odhadnout, že část z nich bude přijata hned po uvolnění míst uchazečů, kteří byli přijati na obě školy. Všem přijatým gratulujeme a těm, kteří ještě čekají na přijetí, přejeme i nadále hodně štěstí.

Vzdělávání na naší škole s ohledem na požadavky dnešní doby

V současné době se často diskutuje o tom, jak vzdělávat žáky, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence byly využitelné v praktickém životě a odpovídaly požadavkům dnešní doby. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání, které je vedle již zmíněných potřeb připraví i na další vzdělávací cestu.

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2020 - 2023.

Návrhy kandidátů můžete posílat na mailovou adresu m.tvrz@zshoracke.org

Více informací naleznete v příloze.