Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 pro pracoviště Horácké nám. i Uprkova 1a proběhne 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 a 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 na pracovišti Horácké nám. 13.

K zápisu je potřeba

  • K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Žádost o přijetí je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz).
  • Zápisní list, kde budou uvedeny podrobnější údaje o dítěti a preferované pracoviště školy (Horácké nám. nebo Uprkova) si můžete vytisknout z webu školy nebo vyplnit u zápisu. (formulář - Zápisní list)

Doporučujeme pro oboustranné ušetření času si oba dokumenty před zápisem vytisknout a podepsat
(nutno oběma zákonnými zástupci).

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad šk. docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad školní docházky – stejně jako žádost o přijetí je třeba vyplnit a vytisknout na stránkách Žádost o přijetí je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz). Jako příloha žádosti je nutné vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Podrobné informace k zápisu 2018

 

Pro rodiče zapsaných dětí

Zápisní list a další informace o školní družině naleznete na stránce věnované školní družině (http://www.zshoracke.org/skolni_druzina).