Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Setkání prvňáčků s třídní učitelkou na školní zahradě proběhne následovně:

Horácké náměstí
1. A - 23. 6. 2021 v 16:30 - třídní učitelka: Jitka Tichá
1. B - 22. 6. 2021 v 16:30 - třídní učitelka: Eliška Vlčková

Uprkova
1. C - 22. 6. 2021 v 17:00 - třídní učitelka: Renata Jarošová
1. D - 23. 6. 2021 v 17:00 - třídní učitelka: Markéta Suráková

Zápis do 1. tříd ZŠ Brno, Horácké nám. 13

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci proběhne i letošní zápis do prvních tříd pouze formálně, tedy bez přítomnosti dětí. K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat níže uvedené dokumenty, na základě kterých ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky. V případě, že nemáte možnost elektronické registrace dítěte nebo tisku formulářů, je možnost po telefonické domluvě toto provést ve škole.

Co (kromě jiného) nabízíme?

 • výuku s použitím daltonského plánu (http://www.czechdalton.cz/o-daltonu)
 • skupinovou práci, projektovou výuku, celoškolní projekty, zájmové kroužky
 • respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí
 • vytváření příležitostí pro nadané žáky
 • nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • možnost otevření třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí (https://www.zacitspolu.eu)
 • výuku všech předmětů moderními metodami; v matematice mimo jiné i s využitím metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)
 • péči o co nejlepší vztahy mezi všemi zúčastněnými (certifikát „Férová škola“)
 • ochotu komunikovat…

Kdy se na to můžete přijít podívat a vyzkoušet?

 • Dny otevřených dveří - podle aktuální situace, bližší informace na našem webu a sociálních sítích
 • Škola na zkoušku - z důvodu epidemiologické situace v letošním roce neproběhne
 • Edukativní skupiny pro předškoláky - proběhnou on-line, více informací zveřejníme na našem webu a sociálních sítích
 • Kavárničky pro rodiče - pozvánky na našem webu a sociálních sítích

Kolik bude tříd a kolik dětí v nich?

 • můžeme otevřít 5 prvních tříd (podle konečného počtu zapsaných dětí)
 • plánovaný počet dětí ve třídách bude 24 - 26

Co udělat před zápisem?

 • zaregistrovat svého předškoláka na webových stránkách (https://zapisdozs.brno.cz)
 • vytisknout si z těchto stránek žádost o přijetí nebo žádost o odklad (v případě potíží Vám pomůžeme s registrací ve škole)

Kdy k zápisu na naši školu?

 • sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 1. dubna – 23. dubna 2021, dokumenty můžete škole doručit některým z těchto způsobů:

 • datovou schránkou na adresu: 4fh7v8k
 • e-mailem - pokud jsou dokumenty elektronicky podepsané - na adresu zapis@zshoracke.org
 • poštou
 • osobně do kanceláře školy v budově Horácké náměstí 13 nebo na vrátnici budovy Horácké náměstí v době

Pondělí: 8:00 – 15:00

Úterý: 8:00 – 12:30

Středa: 8:00 – 15:30

Čtvrtek: 8:00 – 12:30

Pátek: 8:00 – 12:30

Co je třeba odevzdat k zápisu?

Co je ještě důležité:

 • do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věk šesti let a děti, které měly pro školní rok 2020/2021 odklad školní docházky (i tyto děti musí znovu k zápisu)

K odkladu školní docházky potřebujete:

 • žádost o odklad
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy) - protože je obě doporučení třeba odevzdat už u zápisu, je nutné včasné objednání v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

K odkladu školní docházky odevzdejte:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možné najít na webu naší školy

K zápisu nešestiletého dítěte (dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku) potřebujete:

 • žádost o přijetí
 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
 • u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku naší školy a desatero pro rodiče budoucích prvňáčků:

 • naleznete níže v souborech

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nemůžeme uskutečnit den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, proto zveřejňujeme informace společně s odkazy na videa či další informace níže v souborech.

Podívejte se do naší školy a na běžný den prvňáčka prostřednictvím videí:

https://www.youtube.com/watch?v=beo5MDmRitk

https://www.youtube.com/watch?v=GYbOvuqVbeQ