Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Termíny setkání s třídní učitelkou na zahradě školy

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025 s rozdělením do tříd

Zápis z informační schůzky pro rodiče předškoláků 13. 5. 2024

Seznam pomůcek do 1. třídy na školní rok 2024/2025

Informace k přípravné třídě naleznete zde

Zde si můžete přečíst, proč dát prvňáčka na naši školu. Fotografie z výuky naleznete níže. 


Nabídka akcí pro předškoláky a jejich rodiče

15. ledna - Kavárna pro rodiče s názvem Děti a dospívající online od 17:00 prezenčně na HN - vybraná rizika používání internetu, závislost na internetu, navazování kontaktů online, soukromí na sociálních sítích.

 

14. února Den otevřených dveří na obou budovách. 8:00 - 12:00 ve vyučování, 12:00 - 15:30 ve školní družině.

                  - Kavárna pro rodiče předškoláků s názvem Co nás čeká v 1. třídě a v přípravné třídě? od 16:30 v jídelně na HN. Představíme Vám filozofii školy, novinky ve výuce a zodpovíme Vaše dotazy.

15. února - Škola na zkoušku pro předškolákykde si předškoláci vyzkouší jednu vyučovací hodinu plnou her, tvoření i učení. 16:00 - 16:45 na HN.

20. února - 1. edukativní skupiny pro předškoláky na HN, 15:30 - 16:15. Další termíny 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4. 2024. 

26. února Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:00.
1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun do budovy školy na Horáckém náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou.
2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání s paní ředitelkou, společný přesun do budovy školy na ulici Uprkova a prohlídka budovy.

11. březnaKomentovaná prohlídka obou budov od 16:00 (stejný průběh jako prohlídka 26. 2.).

19. březnaDen otevřených dveří na obou budovách. 8:00 - 12:00 ve vyučování, 12:00 - 15:30 ve školní družině.

5. a 6. dubnaZápis do 1. třídy a přípravné třídy v budově na HN. V pátek 5. 4. 2024 od 14:00 do 18:00, v sobotu 6. 4. 2024 od 9:00 do 11:00.

18. dubnaDen otevřených dveří na obou budovách. 8:00 - 12:00 ve vyučování, 12:00 - 15:30 ve školní družině.

24. dubna - Kavárna pro rodiče předškoláků s názvem Na co se můžeme těšit v 1. třídě a v přípravné třídě? od 16:30 v jídelně na HN. Představíme Vám filozofii školy, novinky ve výuce a zodpovíme Vaše dotazy. 

13. květnaSchůzka pro rodiče přijatých žáků do budoucích 1. tříd v 17:00 v jídelně na HN, představení třídních učitelek.

22. květnaDen otevřených dveří na obou budovách. 8:00 - 12:00 ve vyučování, 12:00 - 15:30 ve školní družině.

červenSetkání budoucích prvňáčků se svou novou paní učitelkou na zahradě školy obou budov. Čas a den pro jednotlivé třídy bude upřesněn.

Jak u nás ve škole žáci pracují a navzájem se obohacují svými zkušenostmi, můžete vidět pravidelně 1x za měsíc na dni otevřených dveří ve výuce od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:00 do 15:30 hod. ve školní družině ve dnech 14. února, 19. března, 18. dubna a 22. května.

Těšíme se na Vaši návštěvu, všechny novinky najdete v aktualitách nebo na našem Facebooku ZŠ Horácké náměstí 13.


Zápis do 1. tříd ZŠ Brno, Horácké nám. 13

Co (kromě jiného) nabízíme?

 • výuku s použitím daltonského plánu (http://www.czechdalton.cz/o-daltonu)

 • skupinovou práci, projektovou výuku, celoškolní projekty, zájmové kroužky

 • respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

 • vytváření příležitostí pro nadané žáky

 • nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • možnost otevření třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí (https://www.zacitspolu.eu)

 • výuku všech předmětů moderními metodami; v matematice mimo jiné i s využitím metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

 • péči o co nejlepší vztahy mezi všemi zúčastněnými (certifikát „Férová škola“)

 • ochotu komunikovat…

 • podívejte se do naší školy a na běžný den prvňáčka prostřednictvím videí: https://www.youtube.com/watch?v=beo5MDmRitk                                     https://www.youtube.com/watch?v=GYbOvuqVbeQ

Kdy se na to můžete přijít podívat a vyzkoušet?

Kolik bude tříd a kolik dětí v nich?

 • můžeme otevřít 5 prvních tříd (podle konečného počtu zapsaných dětí)

 • plánovaný počet dětí ve třídách bude 20 - 25

Co udělat před zápisem?

 • zaregistrovat svého předškoláka na webových stránkách (https://zapisdozs.brno.cz)

 • vytisknout si z těchto stránek žádost o přijetí nebo žádost o odklad (v případě potíží Vám pomůžeme s registrací ve škole)

 • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, se včas objednejte do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

Kdy k zápisu na naši školu?

 • v pátek 5. dubna 2024 od 14:00 do 18:00

 • v sobotu 6. dubna 2024 od 9:00 do 11:00

 • zápis pro obě pracoviště proběhne v budově Horácké nám. 13

 • dokumenty k zápisu do 1. třídy pro žáky z Ukrajiny naleznete na https://www.zshoracke.org/node/703

Co je třeba odevzdat u zápisu?

Co je ještě důležité:

 • do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk šesti let a děti, které měly pro školní rok 2023/2024 odklad školní docházky (i tyto děti musí znovu k zápisu)

K odkladu školní docházky potřebujete:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )

 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy) - protože je obě doporučení třeba odevzdat už u zápisu, je nutné včasné objednání v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

K odkladu školní docházky odevzdejte:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )

 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možné najít na webu naší školy

K zápisu nešestiletého dítěte (dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku) potřebujete:

 • Žádost o přijetí

 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

 • u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku naší školy a desatero pro rodiče budoucích prvňáčků: