Školní družina

Vážení rodiče,

naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Poplatek za ŠD

Poplatek za školní družinu na měsíc činí 300,-Kč, platí se pololetně. Žádáme o úhradu 1500,- Kč do 15.6.2024 na č. účtu školy 110088891/0300 pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen.


Organizace ŠD

Ve školním roce 2023/24 je ve ŠD 11 oddělení - 5 oddělení na Horáckém náměstí a 6 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1. oddělení

Štegnerová Michaela

m.stegnerova@zshoracke.org

2. oddělení

Hvižďová Eva

e.hvizdova@zshoracke.org

3. oddělení

Bimková Petra

p.bimkova@zshoracke.org
4. oddělení

Štefaniková Aneta

a.stefanikova@zshoracke.org

5. oddělení

Vlachová Petra p.vlachova@zshoracke.org

Uprkova:

6. oddělení

Jankowská Hana

h.jankowska@zshoracke.org

7. oddělení

Orságová Jitka

j.orsagova@zshoracke.org

8. oddělení

Kroščáková Beáta

b.kroscakova@zshoracke.org

9. oddělení

Dosedlová Romana r.dosedlova@zshoracke.org

10. oddělení

Šťastná Dominika

d.stastna@zshoracke.org

11. oddělení

Ondrová Alice

a.ondrova@zshoracke.org

Kontakt:

Hana Jankowská - h.jankowska@zshoracke.org

Důležité dokumenty: