Školní družina

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Organizace ŠD

Ve školním roce 2019/20 je ve ŠD 10 oddělení - 3 oddělení na Horáckém náměstí a 7 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1.oddělení

Zuzana Foltýnová

z.foltynova@zshoracke.org

2. oddělení

Eva Hvižďová

e.hvizdova@zshoracke.org

3. oddělení

Jana Tesaříková

j.tesarikova@zshoracke.org

Uprkova:

 

 

 4. oddělení

Dominika Šťastná

d.stastna@zshoracke.org

5. oddělení

Hana Jankowská

h.jankowska@zshoracke.org

6. oddělení

Michaela Konrádová

m.konradova@zshoracke.org

7. oddělení

Štefaníková Aneta

a.stefanikova@zshoracke.org

8. oddělení

Zina Bendová

z.bendova@zshoracke.org

9. oddělení

Romana Dosedlová

r.dosedlova@zshoracke.org

10. oddělení

Anežka Grůzová

a.gruzova@zshoracke.org
     

 

 

 

Kroužky ŠD

 

pondělí 15:30 - 17:00 - Keramika - H.Jankowská - 1 za 14 dnů


úterý 15:15 - 16:00 - Sportík - A.Grůzová


středa 15:15 - 16:45 - Tvořivá dílna - Z.Bendová- 1 za 14 dnů


středa 15:15 - 16:45 - Babiččina krabička - Z.Foltýnová - 1 za 14 dnů


čtvrtek 15:15 - 16:00 - Hrátky s jógou a dramatikou - E.Hvižďová

 

Kontakt:

Hana Jankowská - h.jankowska@zshoracke.org

 

Důležité dokumenty: