Pro rodiče žáků budoucích 6. tříd

Přemýšlíte, kde se bude vzdělávat Vaše dítě od 6. ročníku? Podívejte se na nabídku naší školy na tomto plakátu. Více informací naleznete zde.

V úterý 19. 3. 2024 od 16:30 hod. Vás zveme na kavárnu pro rodiče a žáky budoucích 6. tříd, která bude spojená s prohlídkou všech učeben 2. stupně. Popovídáme si o výuce v naší škole a o všem, co děti v 6. třídě čeká. Sraz bude ve vestibulu školy na Horáckém náměstí. 

V pondělí 22. 4. 2024 od 16:30 hod. proběhne setkání rodičů žáků 5. tříd a zájemců o přestup na naši školu s paní ředitelkou a vedením školy. Společně si popovídáme o výuce na 2. stupni a zodpovíme Vaše dotazy. V případě zájmu si budete moci prohlédnout školu a učební pomůcky, se kterými žáci ve vyučování pracují. 

V úterý 14. 5. 2024 od 16:00 hod. Vás zveme do malé tělocvičny na ukázku práce sportovních skupin. Od 16:30 hod. bude ve sborovně následovat informační schůzka pro nové žáky z jiných škol do budoucích 6. tříd. Po třídních schůzkách v 17:45 hod. Vás zveme na prohlídku všech učeben 2. stupně a povídání o výuce včetně zodpovězení dotazů. Sraz bude ve vestibulu školy na Horáckém náměstí.

Informace pro rodiče žáků naší školy

Nabízíme tři různé programy.

Jazyková skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky. Je potřeba, aby zákonní zástupci zvážili, zda jejich dítě zvládne další cizí jazyk i se změnami spojenými s přechodem na 2. stupeň. Jako druhý nabízíme německý jazyk nebo ruský jazyk již od 6. třídy v dotaci 3 hodiny týdně.

Sportovní skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky a zájmu o sport. Navíc mají 2 hodiny rozšířené tělesné výchovy týdně.

Všeobecná skupina

Žáci mají možnost vybrat si 3 volitelné předměty.

  • FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování)
  • výchova k hodnotám
  • pohybové hry
  • polytechnika a podnikavost
  • dramatická výchova
  • cvičení z přírodopisu

Dokumenty ke stažení:

Informace pro rodiče žáků z jiných škol

Žádosti o přijetí do 6. ročníku pro školní rok 2024/25 přijímáme do 26. 4. 2024. Také je potřeba doložit žádost o přestup a přihlášku s vybraným programem.

Dokumenty ke stažení: