Pro rodiče žáků budoucích 6. tříd

V úterý 16. 5. 2023 od 16:30 hod. Vás zveme na prohlídku všech učeben 2. stupně a popovídáme si o výuce a o všem, co děti v 6. třídě čeká. Sraz bude ve vestibulu školy na Horácké náměstí. Akce je určena pro rodiče i žáky.

Ve středu 17. 5. 2023 od 16:00 Vás zveme na ukázky práce sportovních skupin a poté od 16:30 hod. bude následovat informační schůzka pro nové žáky a zájemce do budoucích 6. tříd. Po třídních schůzkách v 17:45 hod. Vás zveme na prohlídku a povídání o 2. stupni, zodpovězení dotazů. Sraz bude opět ve vestibulu školy na Horáckém náměstí.

Přemýšlíte, kde se bude vzdělávat Vaše dítě do 6. ročníku? Podívejte se na nabídku naší školy na tomto plakátu. Více informací naleznete zde: https://www.zshoracke.org/vyuka

Informace pro rodiče žáků naší školy

Kritéria pro zařazení žáků do jazykové a sportovní skupiny v 6. ročníku:

 

Jazyková skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky. Je potřeba, aby zákonní zástupci zvážili, zda jejich dítě zvládne další cizí jazyk i s ohledem na zátěž při přechodu na druhý stupeň a na dosavadní školní výsledky.

Sportovní skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky a zájmu o sport.

Dokumenty ke stažení:

Informace pro rodiče žáků z jiných škol

Žádosti o přijetí do šestého ročníku pro školní rok 2023/24 se přijímají do 28. 4. 2023.

K žádosti je potřeba doložit žádost o přestup a přihlášku do volitelných předmětů.

Kritéria pro zařazení žáků do jazykové a sportovní skupiny v 6. ročníku:

Jazyková skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky. Je potřeba, aby zákonní zástupci zvážili, zda jejich dítě zvládne další cizí jazyk i s ohledem na zátěž při přechodu na druhý stupeň a na dosavadní školní výsledky.

Sportovní skupina

Žáci se zařazují na základě přihlášky a zájmu o sport.

Dokumenty ke stažení: