Přípravná třída

Vážení rodiče,
dovolte mi informovat Vás o tom, že naše základní škola bude od 1. září 2024 otevírat přípravnou třídu ZŠ pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v budově na ulici Uprkova.

Termíny setkání s třídní učitelkou na zahradě školy

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025 s rozdělením do tříd 

Zápis z informační schůzky pro rodiče předškoláků 13. 5. 2024

Seznam pomůcek do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025