Úřední deska

1. Název školy

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora se sídlem v Brně, Palackého nám. 11, 621 00

3. Organizační struktura

https://www.zshoracke.org/dokumenty/rady_a_pravidla

4. Kontaktní spojení na školu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace
Horácké náměstí 13
621 00 Brno-Řečkovice

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace
Horácké náměstí 13
621 00 Brno-Řečkovice

4.3 Úřední hodiny

https://www.zshoracke.org/uredni-hodiny

4.4 telefonní čísla

https://www.zshoracke.org/kontakty

4.5 Číslo faxu

https://www.zshoracke.org/kontakty

4.6 Adresa webové stránky

https://www.zshoracke.org

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@zshorack.org

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: 4fh7v8k

5. Bankovní spojení

https://www.zshoracke.org/kontakty

6. IČ

https://www.zshoracke.org/kontakty

7. DIČ

https://www.zshoracke.org/kontakty

8. Dokumenty školy

8.1 Seznam hlavních dokumentů

https://www.zshoracke.org/dokumenty

8.2 Rozpočet

https://www.zshoracke.org/dokumenty/rozpocet

9. Žádosti o informace

https://www.zshoracke.org/poskytovani-informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

https://www.zshoracke.org/poskytovani-informaci

11. Opravné prostředky

https://www.zshoracke.org/poskytovani-informaci

12. Formuláře

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

https://www.zshoracke.org/poskytovani-informaci

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy lze nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14.2 Vydané právní předpisy

https://www.zshoracke.org/dokumenty

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Je součástí organizačního řádu školy (https://www.zshoracke.org/dokumenty/rady_a_pravidla).

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zshoracke.org/poskytovani-informaci