O škole

 

Budovy základní školy jsou umístěny v klidném prostředí v oblasti Řečkovic s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. Obě budovy mají zahrady, na kterých jsou vybudovány učebny v přírodě.

Budova Horácké náměstí – je starší budova panelového typu. Plně organizovaná výuka zde byla zahájena v roce 1976. V těsné blízkosti budovy je sportovní hřiště, které škola bezúplatně využívá. Jeho součástí je fotbalový stadion, atletický ovál, doskočiště a dvě malá hřiště pro míčové hry. Přímo na pozemku školy je menší hřiště pro míčové hry a dopravní hřiště s funkční dopravní signalizací. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, v menší z nich je položena žíněnka pro pro úpolové sporty (12x12 m), na které probíhá trénink sportovních tříd a je používána i pro gymnastická cvičení. K tělocvičnám patří tři šatny a k dispozici jsou také sprchy. Tyto šatny a sprchy byly v létě 2015 zrekonstruovány.

Odborné učebny budovy: chemie, biologie, fyzika, jazyková učebna, hudebna, dvě počítačové učebny, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka a dílna s keramickou pecí. Žáci mají k dispozici také studovnu. Často je využívána učebna školního psychologa, která slouží například k výuce dramatické výchovy, k aktivitám v třídnických hodinách, jako relaxační místnost pro přestávky a je využívána i pro setkávání žákovského parlamentu. Velkou měrou je také za dobrého počasí používána učebna na školní zahradě. Tato učebna je vhodná i pro výuku dalších předmětů, kdy žáci pobývají na čerstvém vzduchu a mohou využít přírodního prostoru.

Přístup na internet je zajištěn WIFI sítí. Učitelé mají pro svou práci a práci žáků k dispozici notebooky. Všechny třídy a odborné učebny jsou vybaveny datovou nebo interaktivní technikou. Někteří učitelé jsou vybaveni tablety a pro žáky je k dispozici 15 tabletů pro použití ve výuce. V letošním školním roce probíhá výměna části notebooků pro učitele. Tato výměna by měla pokračovat i v následujícím období.

Součástí školy jsou také kabinety a sborovna. Probíhá postupná rekonstrukce kabinetů a každý rok je se souhlasem zřizovatele zrekonstruována část prostor, které využívají pedagogové nejen pro svou práci, ale i pro individuální práci se žáky, konzultace se zákonnými zástupci žáků a další jednání. V této budově je školní jídelna, která byla v roce 2003 rekonstruována a vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Na tomto pracovišti jsou umístěna tři oddělení školní družiny.

Hygienická zařízení pro žáky i učitele byla v letech 2003 a 2005 celkově zrekonstruována. Celá budova byla v roce 2010 zateplena, byla vyměněna okna a opraveny střechy.

Budova Uprkova – tato budova byla přiřazena ke škole v roce 1993 a vznikla přestavbou a rozšířením původní mateřské školy. K budově patří hřiště pro míčové hry. Odborné učebny budovy: víceúčelová místnost (zde probíhá výuka Tv 1.-3. ročníku, 4. ročník přechází na výuku Tv do budovy Horácké náměstí). Je zde výdejna stravy a osm oddělení školní družiny. I v této budově jsou kabinety a sborovna. V budově je řada míst, která jsou využívána jako studijní kouty pro práci dětí mimo třídy a relaxaci o přestávkách. Pro relaxaci o přestávkách i výuku je za příznivého počasí využívána také školní zahrada.

Přístup na internet je zajištěn WIFI sítí. Učitelé mají pro svou práci a práci žáků k dispozici notebooky. Všechny třídy jsou vybaveny datovou nebo interaktivní technikou.