Výuka 2. - 6. září 2019

2. září (pondělí)
1. třídy: 1 vyuč. hodina (do 8.45)
2. - 9. ročník: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
obědy: 11.00 - 12.30

3. září (úterý)
1. třídy: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
2. - 5. ročník: 4 vyuč. hodiny (do 11.40)
6. - 9. ročník: 5 vyuč. hodin (do 12.35)

4. září (středa)
1. třídy: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
2. - 9. ročník: dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování (nejdéle do 13.30)

Výuka v posledním týdnu letošního školního roku

V týdnu od 24. 6. do 27. 6. mají žáci 1. stupně první tři vyučovací hodiny, přičemž 4. vyučovací hodinu jdou na oběd. Žáci 2. stupně mají první čtyři vyučovací hodiny, na oběd jdou 5. vyučovací hodinu. Ve všech třídách probíhají celý týden třídnické práce. V pátek 28.6. se 1. vyučovací hodinu rozdává vysvědčení a následuje slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.