Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 pro pracoviště Horácké nám. i Uprkova 1a proběhne 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 a 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 na pracovišti Horácké nám. 13.

K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz). Zápisní list, kde budou uvedeny podrobnější údaje o dítěti a preferované pracoviště školy (Horácké nám. nebo Uprkova) si můžete vytisknout z webu školy nebo vyplnit u zápisu. (formulář - Zápisní list) Doporučujeme pro oboustranné ušetření času si oba dokumenty před zápisem vytisknout a podepsat (nutno oběma zákonnými zástupci).

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad školní docházky – stejně jako žádost o přijetí - je třeba vyplnit a vytisknout. Jako příloha žádosti je nutné vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

„Začít spolu“ na ZŠ Horácké náměstí ve školním roce 2018/19

Na pracovišti Horácké náměstí se v novém školním roce od září 2018 opět nabízí možnost otevření 1. třídy v programu „Začít spolu”.
Jedná se o program, který je realizován v současných třídách 4.A, 2.A a 1.A. Projekt je založen na zájmu rodičů a jejich dobrovolné spolupráci a o tyto aktivity rozšiřuje daltonskou výuku. Obecně o programu si můžete přečíst na http://www.zacitspolu.eu/zs​.
Zkušení učitelé, kteří jsou vedením třídy pověřeni, jsou v programu proškoleni.
Ve třídách „Začít spolu” jsou pravidelné ranní kruhy, výuka v učebních centrech, možnost pro zapojení rodičů do výuky v rámci projektů, výletů atp.
Pokud uvažujete o zařazení vašeho dítěte do třídy „Začít spolu” pro následující školní rok a máte otázky ohledně programu, jeho realizace či organizace, neváhejte kontaktovat iniciátorku těchto tříd, paní Vendulu Soběslavskou, na této adrese: ​sobeslavska.vendula@gmail.com​.
Dne 17. 5. 2018 pořádá škola Den otevřených dveří, kdy je možné nahlédnout do výuky tříd právě s tímto programem.

Aktivita v projektu kariérového poradenství - osmáci učili páťáky

Aktivity propojující žáky prvního a druhého stupně patří k vyučování na naší škole již tradičně. V březnu tohoto školního roku si žáci 8.C připravili v rámci výuky pracovních činností i ve svém volném čase aktivity pro páté ročníky týkající se volby povolání. Skupinky žáků - učitelů za přítomnosti třídních 5.A,B,C,D,E strávili společnou interaktivní hodinu. Zamýšleli se na tím, čím by chtěli být, jaké školy mohou vystudovat, jakému řemeslu se mohou vyučit, co je zajímavého na různých povoláních, které povolání je atraktivní, o kterých povoláních zatím nic netušili…..a osmáci jim odpověděli na spoustu dalších otázek. Hráli hry, kvízy, hádanky, lidská pexesa i se poučili z připravených prezentací.
Učení všechny bavilo, jako vždy když děti učí děti.
Irena Procházková, garant projektu

Úspěch zápasníků sportovních skupin na Mistrovství České republiky v zápase

Na Kladně se v měsíci březnu konalo Mistrovství ČR mladších žáků a žákyň, dále kadetů a kadetek. Mladí sportovci či absolventi sportovních skupin na naší škole a členové zápasnického klubu TAK Hellas Brno na turnaji zvítězili s velkým přehledem a svým soupeřům a soupeřkám z dalších klubů republiky nedali téměř šanci. Vybojovali celkem sedm zlatých medailí a titulů „Mistr České republiky“ a dvě stříbrné medaile pro vícemistry. Pod vedením svých trenérů Milana Žáčka a Pavla Kučery tak zúročili všechen um a zkušenosti, které svým poctivým přístupem k tréninku ve škole či v klubu nasbírali. Děkujeme vedení školy a pedagogům za podporu a spolupráci při jejich sportovní přípravě a přejeme našim žákům hodně dalších úspěchů.

MISTR ČESKÉ REPUBLIKY

Mykyta HORYA – 9.C
Marie KIS – 7.D
Petra MRAČKOVÁ – 7.D
Tereza MRAČKOVÁ – 7.D
Adéla VRTALOVÁ – absolvent
Jaroslav ZÁDĚRA – absolvent (odchod na víceleté gymnázium)
Tereza ZBOŘILOVÁ – 7.C

VÍCEMISTR ČESKÉ REPUBLIKY

Jan ČERNOHLÁVEK – 7.C
Magdaléna SLAVÍČKOVÁ – 7.D

Mgr. Pavel Kučera

Anglicky po celý týden aneb projekt EDISON

Po jarních prázdninách proběhl na ZŠ Horácké náměstí už tradiční projekt Edison. Projekt Edison má záštitu MŠMT a je zajišťován agenturou AIESEC. Přímo na stránkách agentury se dočtete, že "projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru." V praxi to znamená, že po celý jeden týden působili na naší škole studenti z různých zemí světa.

Hned v pondělí po jarních prázdninách čekalo stážisty slavnostní přivítání v tělocvičně. Po úvodním slovu paní ředitelky zhlédli stážisté vystoupení žáků sportovních tříd, které se zápasníky secvičil pan učitel Kučera.

V následujících hodinách jazyků, ale také zeměpisů nebo i v jiných předmětech seznamovali naši hosté žáky se svými zeměmi formou prezentací. Nedozvěděli jsme se jen informace o počtu obyvatel a zajímavých místech v zemi, ale viděli jsme také videa s tradičními tanci, učili jsme se slova v jazyce prezentované země a viděli jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neuměli česky, takže naši žáci tak dostali jedinečnou šanci vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti a komunikovat se zahraničními studenty anglicky. I ti, kteří nepatří v běžných hodinách mezi jedničkáře, se aktivně zapojili a kladli hostům otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z Indie, Číny, Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli jsme se od nich mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi nebezpečný gruzijský tanec se šavlemi. Botian z Číny nám ukázala, jak počítají na prstech - a je to úplně jiné než v České republice! Zjistili jsme, že rendang, tradiční indonéský pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím nejchutnějším jídlem na světě. Chytlavou ukrajinskou písničku Morozec si i o přestávkách na chodbách prozpěvoval kdekdo a nejednomu z nás doslova padla brada při ultra rychlém brazilském tanci frevo.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěly také hostitelské rodiny, kterým patří velký dík. Víme, že vzít si domů na týden hosta, který nemluví česky, je velká výzva. Ale o to je přínos projektu větší, protože angličtinu pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gregorové a zejména paní učitelce Filákové, která akci zajišťovala organizačně.

Celý "edisoňácký týden" byl příjemným zpestřením života na naší škole. Procvičili jsme si angličtinu, dozvěděli jsme se něco nového a sami jsme také předali něco z našich českých zvyklostí.

Více fotografií naleznete na instagramovém profilu naší školy zs_horacke_13 nebo na Facebooku Horácké je otevřená škola.