Šňůrka plná písmen

Na začátku druhého pololetí se naše třída námořníků 1.D zapojila spolu s dalšími prvňáčky naší školy do celorepublikového projektu Už jsem čtenář. Cílem projektu je posílit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky, a vytvořit tak základ pro pravidelný návyk k četbě. Odměnou pro každého bude nejen spousta krásných chvilek se zajímavými knížkami, ale také knížka určená jen prvňáčkům s názvem Kde se nosí krky.

Už se na všechny dobrodružné příběhy těšíme!

Pozvánka na kavárnu pro rodiče - matematika na 1. stupni

Vážení rodiče z 1. stupně,

zveme Vás na kavárnu pro rodiče, která se uskuteční 21. 2. 2019 v 17 hod. v budově Horácké náměstí ve třídě 2.A. Společně se zamyslíme nad aktivizujícími metodami ve vyučování matematiky. Tentokrát si vyzkoušíme počítání v prostředí krokování a součtových trojúhelníků. Seznámíme vás s přípravou na rovnice prostřednictvím zvířátek dědy Lesoně a s počítáním v prostředí autobus. Na setkání při šálku čaje či kávy se těší paní učitelky 1. stupně.

Ředitelské volno

Dobrý den,
vzhledem k možnosti využít účasti v projektu, ve kterém budou všichni pedagogové proškoleni profesionálními zdravotníky v první pomoci, plánuji vyhlásit ředitelské volno 23.4.2019. V této době přeruším i činnost školní družiny.
Ivana Melichárková

Oběd č. 2

Vážení a milí strávníci naší školní jídelny,

mnozí z vás se ptáte, proč není na výběr oběd č. 2, jako tomu bylo v minulosti. Je to z důvodu neutěšené situace na trhu práce. V prosinci ukončila pracovní poměr jedna paní kuchařka a druhá paní kuchařka onemocněla. Hledali jsme vhodnou náhradu, ale bohužel se nám toto nedaří. Kuchařů a kuchařek je málo, proto jsme nuceni se omezit na přípravu obědu č. 1, a to do odvolání. Předpoklad návratu nemocné paní kuchařky je březen 2019. Pokud se najde nová paní kuchařka, bude to samozřejmě dříve.