Informace k zájezdu do Švýcarska - změna úhrady zálohy

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke změně platby za zájezd do Švýcarska nebudeme zítra vybírat zálohu 1000,- Kč v hotovosti. Tuto platbu provedete bezhotovostně na účet cestovní kanceláře. Je to z důvodu případného storna zájezdu, aby se peníze mohly vrátit na účet, ze kterého byly zaslány.

Za krásami Švýcarska

Milí žáci,

chcete se podívat do Švýcarska? Nyní máte šanci se přihlásit na zájezd, který organizuje naše škola pro žáky 2. stupně. Využijte tuto jedinečnou příležitost!

Termín: 9. - 13. května 2022

Sběr přihlášek a zálohy 1000,- Kč: úterý 2. 11. 2021 o velké přestávce v učebně chemie

Outdoor v družině

Skončil první měsíc školního roku a my vyhodnocujeme družinový pilotní program, který je zaměřen především na sportovní vyžití dětí a nenáročnou turistiku. Abychom dětem umožnili trávit co nejvíce času pobytem na čerstvém vzduchu, máme nyní všechna naše oddělení outdoorová. Budeme tedy s výjimkou velmi nepříznivého počasí provozovat co nejvíce aktivit venku. Doposud jsme kreslili v plenéru, vyráběli z přírodnin a plánujeme pobyt na zahradě a na hřišti. Dětem se tento pestrý program líbil a věříme, že to tak zůstane.

Vychovatelky školní družiny

Přání

Také v letošním roce se bude naše škola účastnit Logické olympiády. Celkem se přihlásilo 30 dětí. Všem přejeme krásné chvíle strávené nad zajímavými a logickými úlohami, bystrou mysl a optimismus. Ať se vám daří a dokážete využít to, co umíte a ve vyučování procvičujete. Přejeme hodně úspěchů. :)

Vedení školy

Nabídka kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku

Přemýšlíš nad tím, kam jít na SŠ? Chceš se dobře rozhodnout? Chceš poznat více sebe, své dovednosti, schopnosti, kompetence a své zájmy? Chceš dobře nastartovat svou kariéru? Přihlas se na kariérové poradenství k naší školní psycholožce. Přihlášky obdržíš u svého třídního učitele, u školní psycholožky nebo zde.