Školní kolo biologické olympiády

V prosinci se konalo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili zájemci o přírodní vědy z řad druhého stupně. Letošním tématem bylo Jak se žije v lužním lese. V kategorii D (6. a 7. třídy) postupuje do okresního kola Šárka Volná z 6.C. V kategorii C (8. a 9. třídy) bude naši školu v okresním kole reprezentovat Valentina Smutná z 9.A. Děkujeme všem soutěžícím za aktivní účast a přejeme Šárce a Valentině, aby se jim v okresním kole dařilo.

Petra Deverová

Den s absolventy

Dne 14. prosince 2023 se na naší škole konal druhý ročník akce nazvané Den s absolventy. Tento výjimečný den přinesl setkání 43 absolventů školního roku 2022/2023 s vedením školy, bývalými učiteli a asistenty pedagoga. Byl to čas, kdy se vzpomínalo na společné zážitky, sdílely se zkušenosti a dojmy ze školních let. Bývalí žáci si během setkání s pedagogy a jejich asistenty připomněli časy strávené na naší škole. Mluvilo se také o středních školách, o úspěších, pokrocích i překážkách, které museli všichni od září překonat a které je lecčemu novému naučily.

Návštěva Mahenova divadla

V pátek 8. 12. navštívili žáci 9. ročníku Mahenovo divadlo, kde zhlédli divadelní představení Leopoldstadt. Vedle kulturního zážitku ve významném brněnském divadle si žáci rozšířili své obzory v oblasti židovské tématiky a rozšířili své znalosti o historii.

Návštěva ředitelů základních škol a mateřské školy naší městské části v Barceloně

V období od 6. do 15. října se paní ředitelka ZŠ Horácké náměstí Mgr. Ivana Melichárková, pan ředitel ZŠ Novoměstská Mgr. Josef Jelínek a paní ředitelka MŠ Měřičkova Mgr. Renata Ficová zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ stínování v barcelonských základních a mateřských školách. Program zahrnoval náslechy ve školách, návštěvu kulturních památek a v neposlední řadě také sdílení vzájemných zkušeností všech účastníků mobility. Do celé akce se zapojilo 48 ředitelů, ředitelek a zástupci brněnského odboru školství, kteří za danou mobilitu zodpovídají.

4. A na hudebním workshopu ve Filharmonii

V úterý 14. listopadu navštívili žáci 4. A Besední dům, sídlo Filharmonie Brno, kde se zúčastnili hudební dílny Na buben se netluče. Hudební workshop byl velmi zajímavý, o čemž svědčí postřehy žáků:

“ Byl jsem překvapen, že tam měli bonga i conga. A poprvé jsem byl v blízkosti profesionální bicistky!” Theodor

“Zkusili jsme hrát na tam tam a bubnovali jsme také na koberci do bubínků.” Kyryl

“Ve filharmonii jsme byli už podruhé. Tentokrát jsme si mohli vyzkoušet bubnování.” Denis

Začít spolu ve 4. A

Začal advent a Vánoce jsou již “za dveřmi”. Stejně tak se blíží náš školní vánoční jarmark. S rodiči nenecháváme nic na poslední chvíli. S přípravou na jarmark začali žáci 4. A vánočními dílnami již ve čtvrtek 30. 11. Spolu s paní Zachovou, babičkou a tetou vyrobili krásné dárky.
Maminky také připravily těsto na perníčky, které děti napečou spolu s paní Brzkoupilovou. Nejenže provoní zase celou školu, navíc jimi potěší i milé hosty během vánočního jarmarku.
K. Hedlová, TU 4. A

Účast našich žáků na sportovních soutěžích AŠSK v listopadu

Během listopadu se naše týmy žáků zúčastnily soutěží ve florbalu, přehazované a házené. Florbalová utkání se odehrála na SH SportPointu. Družstvo reprezentující naši školu v kategorii chlapců 6. - 7. tříd sice nepostoupilo ze skupiny, ale předvedlo úctyhodný výkon. Velkou oporou týmu byl žák 6.C Pavel Handlar. Lépe se dařilo starší kategorii chlapců z 8. a 9. tříd, kteří postoupili ze skupiny, když porazili týmy ze ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Jana Babáka.

Přihlašování na exkurzi do Švýcarska pro žáky 2. stupně všech skupin již probíhá

Milí žáci 2. stupně,

připravili jsme pro vás exkurzi do Švýcarska, která se bude konat v termínu 28. 4. - 2. 5. 2024. Více o programu se dozvíte zde. Přihlašovat se nyní mohou všichni žáci 2. stupně, kteří mají zájem o exkurzi, tedy všichni zájemci z jazykové, sportovní i všeobecné skupiny. Informace k přihlašování naleznete na tomto místě.

Nabídka exkurze do truhlářství pro žáky 8. a 9. ročníku

Milí osmáci a deváťáci,

dne 11. 12. 2023 proběhne exkurze do truhlářství Mareček v čase 12:30 - 13:15. Exkurze bude zaměřena nejen na seznámení s oborem truhlář, ale i na vedení firmy, na logistiku a zpracování zakázky až po finální produkt. Žáci se zájmem o tuto oblast se mohou přihlásit u pana učitele Romana Růžičky do 5. 12. 2023 osobně nebo prostřednictvím zprávy v Edookitu. Počet míst je omezený podle požadavků firmy.