Na prknech, co znamenají svět

Žáci naší školy se vzdělávají nejen ve školních lavicích, ale účastní se mnoha akcí za účelem rozšíření znalostí např. o našem hlavním městě. Zpravidla je tato exkurze určena pro žáky osmého nebo devátého ročníku. Nebylo tomu jinak ani tento školní rok. Během říjnové exkurze do Prahy navštívily všechny osmé třídy a jedna devátá třída naše nejvýznamnější památky, mezi které zajisté patří Pražský hrad, Staroměstská radnice, Karlův most, Národní muzeum, socha sv. Václava na Václavském náměstí či socha Jana Žižky na Vítkově.

Česko-španělský výměnný pobyt

Jeden z říjnových týdnů byl výjimečný pro několik žákyň naší školy, které se zúčastnily první fáze výměnného pobytu, kdy 28 španělských dětí navštívilo čtyři brněnské školy. Naši žáci společně s žáky ze ZŠ Husova, ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická přijali do svých rodin nové španělské kamarády. V průběhu celého týdne společně poznávali Brno, Prahu, Moravský kras a vše, co tato místa nabízí. Na jaře zase české děti vyrazí za dobrodružstvím do španělského Bilbaa a Sodupe.

Upozornění pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu na budově Horácké náměstí

Upozornění pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu na budově Horácké náměstí:
Od 4. 11. 2019 bude chodit družina na obědy v čase 12:00 - 12:45 .
Časy, kdy je možné žáka vyzvednout, zůstávají stejné - po vyučování, 12:45 -13:00, 13:45 - 14:00, 15:00 - 17:00

Informace o ředitelském volnu

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 31. 10. a 1. 11. 2019 volný den. V této době přerušuji činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy

Kavárna pro rodiče 1. stupně

Milí rodiče,

zveme Vás na další setkání, které se uskuteční 17. 10. 2019 v 17 hodin na budově Horácké náměstí ve třídě 3.A. Společně se zamyslíme nad aktivizujícími metodami v matematice. Můžete se těšit na práci s pomůckami, které Vaše děti ve vyučování běžně používají. Na setkání při šálku čaje či kávy se těší učitelé 1. stupně.