Ředitelské volno

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 16. 11. 2018 volný den. V tento den je také pozastavena činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

100 let republiky na naší škole

Stejně jako celá Česká republika se také naše škola zúčastnila oslav výročí založení republiky, a to formou projektového dne. Učitelé na naší škole zapojili do této iniciativy také budoucí prvňáčky z okolních mateřských školek. Předškoláky nejprve přivítala paní ředitelka, poté se mohli posadit do historických škamen restaurovaných staršími žáky naší školy, absolvovat krátké dílničky, projít si školu s historickými předměty a zatančit si charleston. Na závěr si odnesli domů perníkového Horáčka a pamětní list.

Pozor změna!

Z důvodu Mezinárodní daltonské konference 16.5.2019 jsme nuceni změnit termín akcí, které máme tento den. Den otevřených dveří a třídní schůzky s doprovodným programem přesunujeme na 9.5. 2019. Kalendář akcí byl změněn. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Kavárničky pro rodiče 8. 11. 2018

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 17:30 hodin Vás zveme na kavárničky pro rodiče. U šálku kávy či čaje se společně zamyslíme nad programem "Začít spolu", který na naši škole realizujeme od 1. do 5. ročníku. V druhé části setkání Vám přiblížíme formou ukázky práci s metodou FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). Na společné setkání se těšíme ve třídě 2. A na pracovišti Horácké náměstí. Pro více informací klikněte sem

ZŠ Horácké náměstí získala dotaci na projekt Přírodní zahrada

Se souhlasem zřizovatele ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zažádala naše škola o projekt Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí 13.

Během letních měsíců dostala škola kladné vyjádření na Výzvu č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí finanční podpory v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Přírodní zahrada.

Kavárničky pro rodiče 1. stupně

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 25.10. od 17:30 hod. Vás zveme na setkání rodičů 1. stupně. U šálku kávy či čaje se společně zamyslíme nad efektivitou učení v 1. a 2. třídě, nad schopností soustředit se na práci, radostí z objevování nových věcí a počítání v matematice. Popovídáme si o různých matematických prostředích, se kterými se děti v tomto věku seznamují, dostanete jejich přehled. Konkrétně se zaměříme na krokování, krychlové stavby a přípravu na násobení. Budeme se na Vás těšit v budově Horácké náměstí ve třídě 2. A (2. patro).