Workshop první pomoci

V březnu proběhl ve třídě 8.B nácvik první pomoci, který vedl student 5.ročníku LF MU Honza Flodr. Děti si s malou dopomocí samy přicházely na to, jak by měly postupovat v situaci, kdy někdo v jejich okolí potřebuje zdravotnickou pomoc. Důležité bylo to, aby se naučily první pomoci a zároveň neohrozily samy sebe. Všichni si prakticky vyzkoušeli, jak provádět masáž srdce u dospělého i u dítěte. Na konci workshopu, který trval dvě vyučovací hodiny, vyzkoušeli žáci simulaci konkrétní situace, kdy mají poskytnout první pomoc a přivolat sanitku.

Konference na naší škole

Dne 28. 3. 2023 se v naší škole uskutečnila exkurze v rámci česko-slovenského projektu Spolu k novému kurikulu. Cílem exkurze bylo poučit se o možných způsobech implementace kompetenčně pojatého kurikula. Navštívilo nás tak 6 účastníků konference, kterou pořádal SKAV ČR a SR. Během konference zhlédli 6 vyučovacích hodin v různých předmětech na 1. a 2. stupni. Poté následovala reflexe hodiny s daným učitelem.

Deváťáci si vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto

Již před jarními prázdninami absolvovali žáci 9. ročníku přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Organizace byla podobná jako u přijímacích zkoušek, každý žák musel zvládnout v časovém limitu a pouze s povolenými pomůckami test z matematiky a poté z českého jazyka. Pro žáky s úpravou podmínek přijímacího řízení byly uzpůsobeny podmínky podle jejich potřeb. Po ukončení vyhodnotili učitelé odpovědi uvedené v záznamovém archu a výsledný počet bodů sdělili každému žákovi.

Společně strávený čas nejen v lavicích

S přicházejícím jarem si páťáci z déčka jako společnou akci vybrali společné vaření v naší školní kuchyňce.
Vše začalo vytvořením kuchařských týmů, volbou pokrmu, sepsáním receptu, přípravou a nákupem surovin.
Pak se jednotlivé skupinky rozmístily v kuchyňce a začalo krájení, vážení, strouhání, mixování, smažení a pečení.
Užili jsme si spoustu zábavy a celý den nás provázely nejrůznější ochutnávky připravených dobrot. Na závěr přišlo vzájemné ocenění za skvěle připravené pokrmy.

Učení mimo školní lavice

V týdnu před jarními prázdninami navštívili páté ročníky Diecézní muzeum v Brně, kde byl pro ně připraven výukový program Doba postní – Připravujeme se na Velikonoce. Prostřednictvím uměleckých děl v muzejní expozici žáci poznávali velikonoční svátky, přiblížili si stěžejní velikonoční události a na závěr si odnesli vlastnoručně vyrobený dáreček domů. Naši páťáci doporučují!