Naši žáci píší prarodičům

Milí čtenáři,

naši žáci se mohli zúčastnit projektu Dopis prarodičům, který formou dopisu vyjadřuje vztah dospívajících k prarodičům, jejich postřehy a přání. Cílem je zvýšit povědomí o prožívání každodenních životních situací obou vzdálenějších generací a posílit vzájemné porozumění. Rádi bychom se s Vámi o některé z těchto dopisů podělili. Naleznete je v příloze.

Podpora pro naše žáky

Žáci, kteří potřebují podporu v distanční formě výuky, mohou prostřednictvím svých třídních učitelů oslovit asistenty pedagoga, kteří jim rádi pomohou s učením i při plnění zadaných úkolů. Dále naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU v Brně a je zařazena do sítě Fakultních škol MU. I v době distanční výuky umožňujeme studentům plnění praxí a nacházíme rozmanité formy spolupráce. Studenti připravují výukové materiály, spolupodílí se na náplni hodin a mohou i žákům pomoci s dovysvětlením učiva. V případě potřeby můžete tedy oslovit třídního učitele.

Pozdrav pro naše žáky

Video pro všechny naše žáky, kteří s námi teď nemohou být ve škole. Ke klipu natočili naši učitelé a asistenti vlastní pojetí činností, které můžete v originálu vidět. Skáčí žabáky, hrají na kytaru, tančí a někteří dokonce sjíždějí downhill na kole. Tímto tedy vzdáváme poctu všem, kteří musí zůstat doma a nemohou se v této divné době vidět. Je to pozdrav od nás pro vás. Nevěste hlavu, společně to dáme!

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=yOkIm9Sgdf8

Exkurze do firem zrušeny

Na základě vyhlášení nouzového stavu jsou všechny exkurze do firem v rámci kariérového poradenství zrušeny. Novinky můžete sledovat na stránkách https://jmk.visc.cz/novinky/

O aktuálních informacích bude žáky i rodiče informovat pan učitel Roman Růžička prostřednictvím emailu, našeho webu a našich sociálních sítí. Snad se situace uklidní a budeme moci brzy pokračovat v těchto aktivitách.

Jak probíhá výuka na dálku na naší škole a proč právě takovým způsobem?

Pokud Vás zajímá, jak probíhá výuka na dálku na naší škole a proč právě takovým způsobem, dozvíte se více v přiloženém dokumentu. Pro větší efektivitu online hodin uvádíme také pravidla chování během online výuky.