Matematika nás baví

V hodinách matematiky nesedíme jen v lavicích, ale jezdíme autobusem, krájíme koláče, počítáme lentilky, krokujeme na schodech, stavíme nejrůznější stavby a pořádáme výstavy. Na matematiku se těšíme, protože si vzájemně pomáháme k úspěchu, komunikujeme, pracujeme v týmech a řešíme různé sociální situace. Chyba nás neleká, ale využíváme ji jako prostředek k učení. Všichni pak máme z dobře odvedené práce radost. Barbora Bulová

Volný den

V Brně 21. 3. 2019 Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 23. 4. 2019 volný den. V tento den přerušuji činnost školní družiny.

 

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy

Vliv alternativních metod vizualizací a uživatelských rozhraní na výkon jedince

Tento projekt je zaměřen na žáky 7. - 9. tříd a je organizován Masarykovou univerzitou. Orientuje se na zkoumání přínosu virtuální reality ve výuce. Jedná se o to, že naši žáci budou mít možnost zkusit si výuku zeměpisu za pomoci virtuální reality. Vybrána byla tématika vrstevnic, která se jeví jako ideální pro využití 3D prostředí. Následně bude zjišťováno, jako moc byla tato metoda přínosná oproti klasické výuce „face to face“.

Karneval ve školní družině

V pátek 1. března se děti všech oddělení školní družiny sešly na další tradiční akci, a to na karnevalu. Tentokrát nesl název Kosmický a byl zahájen slavnostní promenádou masek. Následovalo vystoupení tanečního kroužku, jehož temperamentní kosmický tanec nadchl a roztleskal všechny přítomné. O zábavu se postaraly děti z osmého oddělení, které se svojí paní vychovatelkou nacvičily a předvedly velmi vtipnou, dramaticky ztvárněnou písničku. Poté proběhlo vyhlášení nejoriginálnějších masek a závěr patřil velkému tanečnímu reji.

Recitační soutěž na 1. stupni

Poslední únorový den proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Každá třída pečlivě vybrala na třídních kolech dva až tři nejlepší zástupce a ti se utkali 28. února mezi sebou ve dvou kategoriích, a to 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. V obou kategoriích soutěžilo přes 20 recitátorů a porota měla velmi těžkou práci vybrat mezi nimi ty nejlepší. Po pečlivé poradě nakonec porota vybrala nejlepší děti nejen s hezkou básní, ale také s nejlepším přednesem, postojem a celkovým dojmem. U mladších dětí se umístili na 3. místě Barbora Kunovská a Magdaléna Bryjová, na 2.