Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pondělí 15. 5. 2023 se konalo na dopravním hřišti naší školy oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každoročně se této soutěže účastní i žáci naší školy. Letos jsme měli zastoupení ve dvou kategoriích. Osm odvážlivců se potýkalo s teoretickými otázkami z pravidel silničního provozu a zdravovědy a s praktickou jízdou na kole na hřišti i s jízdou zručnosti. Jezdit na kole umí asi každý, ale podle pravidel a navíc před strážníky a policisty, to už si každý netroufne. Žáci ze 6.D a 5.C byli odvážní a úspěšní. Natka, Olga, Dan a Štěpán získali 2.

Exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 10.5. se žáci devátých tříd a dva osmáci zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi a do královského města Krakov. Hned ráno v 7:30 nás čekala první část prohlídky v Auschwitz I., kde se žáci dozvěděli o tom, jak to v takovém táboře fungovalo, co a jak tam probíhalo. Po této cca dvouhodinové prohlídce jsme se přesunuli do nedaleké části Auschwitz II., kde nás čekala hodinová prohlídka ženského a mužského tábora, kde jsme se dozvěděli o tom, jak probíhala selekce, život vězňů, a navštívili jsme pomník obětem.

Den Země

V pátek 21. dubna se na školní zahradě slavilo. Žáci 1. stupně měli možnost dozvědět se nové informace o kousku přírody, který nás obklopuje. Pro své mladší spolužáky si deváťáci nachystali stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet, jak je těžké být opylovačem na přírodní nebo na okrasné zahradě. Podívali se do našeho nového vermikompostéru a poznali jeho obyvatele z blízka. Ti, kteří měli dobré oči a uši, se seznámili s ptačími sousedy, kteří navštěvují krmítko a můžou je tam vidět. Poznáním a pochopením přírody jsme blíž k jejímu udržení a ochraně. 🍃

Podnikavost ve školách

Dne 5. května žáci z 2. stupně, kteří se v předchozích měsících dobrovolně zapojili do projektu Podnikavé dny a ve škole realizovali své nápady, odprezentovali svoji práci dětem z 1. a 2. stupně. Projekty z Podnikavých dnů jsme měli pro šk. rok 2022/23 dva.

Štafetový pohár mládeže přinesl zlaté medaile

Dne 4. 5. 2023 se děti z 1. stupně zúčastnily okresního kola Štafetového poháru mládeže, které se konalo na stadionu AC Moravská Slavia. Nejprve běžela štafeta složená z 3. tříd, následně štafeta 4. - 5. tříd. Obě tyto štafety běžely 8 x 100 m. Následovaly štafety smíšené 3. - 5. tříd 8 x 200 m. Bohužel u mladší štafety se nám nepodařilo předat bez komplikací kolík, a tak v součtu štafet jsme skončili se ztrátou necelých pěti sekund těsně na 4. místě, a medaile nám tak o vlásek unikly.

Krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna

Minulý pátek, 28. dubna, reprezentovala na naši školu na krajském kole recitační přehlídky Dětská scéna Anička Krejčířová z 9. ročníku. Konkurence v její kategorii byla značná, a přestože jsme se do státního kola už neprobojovali, Anička přednesla oba své texty velmi obstojně a s grácií sobě vlastní, což následně ocenili také porotci a udělili jí zvláštní cenu za ,,kultivovaný projev". 🧍🏻‍♀️

Aničce tímto děkujeme za reprezentaci školy, její aktivitu nad rámec školních povinností a odvahu. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Žáci 1. stupně vyrazili do světa farmářů, zemědělců, včelařů a myslivců

Bylo nebylo...přes dlouhou cestu šalinou až na kraj Pisárek se vydalo několik tříd do světa farmářů, zemědělců, včelařů, myslivců. Ocitly se mezi senem, stájemi výstavních koní s hříbaty, krávami s telaty, prasaty se selaty. Mezi tím se hemžily ovce s jehňaty...řeknu vám, statek jako vyšitý.

Páteční akce ekotýmu

Páteční odpoledne na školní zahradě na Horáckém nám. patřilo výrobě příbytků pro ptáky, veverky a opylovače. Ekotým školy organizoval akci pro své spolužáky a jejich rodiče. Společnými silami jsme vyrobili 12 krmítek pro veverky, 11 budek pro ptáky a 20 hmyzích hotelů, které budou umístěny v okolí školy. Materiál v hodnotě 20 000 Kč byl zakoupený z projektu I KAP JMK II, který zaštiťuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Další možnost výroby a práce se dřevem bude tento pátek 28. 4.

Barevné dny na pracovišti Uprkova

Červená, bílá, modrá...v těchto barvách jsme si zpříjemnili dny před Velikonoci. Barvy zvolil školní parlament na Uprkové. Chválím většinu dětí a paní učitelky, které si daly práci s vymýšlením barevného outfitu. Nápady byly originální, vtipné a veselé...hned se nám ve škole lépe žilo, učilo, smálo, svačilo a třeba i kouzlilo...
Těšíme se na další povedené akcičky.

Petra Oprchalová