Úspěchy v soutěžích s dopravní tématikou

Celoroční soutěž pro všechny čtvrté ročníky Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra Brno je zaměřená na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích a je zakončena předáním Průkazu cyklisty. Ten za prokázání teoretických znalostí uplatněných při praktických dovednostech spojených s jízdou na kole obdržela většina čtvrťáků z naší školy. Gratulujeme!

Návštěva předškoláků z MŠ Malý strom na naší škole

V rámci spolupráce základní a mateřské školy nás ZŠ Horácké náměstí již několik let zve, abychom se s našimi předškoláky přišli podívat, jak probíhá výuka v prvních třídách. Loni jsme se díky pandemii Covid - 19 nemohli zúčastnit přímo výuky, a tak si pro nás žáci 2. a 3. tříd připravili na hřišti sportovní hry. Bylo to super, ale přece jen jsme se letos hodně těšili na návštěvu přímo ve třídě v rámci vyučování. Naši předškoláci byli plni očekávání, jak to bude ve třídě vypadat a jak bude vyučování probíhat.

Workout Clinic

Radost z pohybu, pokrok, zdraví – v duchu tohoto mota jsme si zacvičili na novém workoutovém hřišti u naší školy pod vedením týmu ze studia Dark Side Movement. Povzbudit nás přišel i pan starosta :).

Příběhy našich sousedů opět úspěšně

V úterý 19.4. proběhla na radnici Brno-střed slavnostní přehlídka projektů Příběhy našich sousedů. Do tohoto projektu se již tradičně na naší škole zapojujeme, a i letos jsme vyslali dva týmy žáků, kteří zpracovali příběhy dvou pamětníků. Byl to tým 8.A pod vedením paní učitelky Zečevičové, který sdílel prostřednictvím animace příběh syna řeckých imigrantů, pana Anastaziose Jiaxise, a tým 9.B pod vedením pana učitele Svobody, který zpracoval rozhlasovou reportáž o brněnském výtvarníkovi a autorovi kreslených vtipů Bohumilu Jůzovi.

Škola na zkoušku měla úspěch

Dne 20.4.2022 se naši budoucí prvňáčci mohli v rámci akce Škola na zkoušku posadit do školních lavic a vyzkoušet si, jak to v takové škole chodí. Usměvavé paní učitelky z prvních tříd si pro ně i přítomné rodiče připravily zajímavé úkoly, se kterými se budou setkávat od září ve škole. Jako odměnu za své snažení si odnesli dárky, které vyrobily děti z vyšších ročníků naší školy. Fotografie naleznete zde.

Sportovní den v 5.C

Tento týden jsme začali sportem. Celá třída odjela do Moravských Knínic, kde nás čekal výcvik na koních. Každý z nás se s koňmi seznámil – trochu teorie – trochu praxe. Až jsme dojezdili, opékali jsme si špekáčky a povídali si.Na závěr byla super lesní hra. To bylo naše hezké pondělí.
Žáci 5.C

Z čeho máme radost a na koho se těšíme?

Dne 23. března proběhla online Kavárna pro předškoláky a jejich rodiče. Děti mohly nakreslit obrázky a poslat nám je do školy. Děkujeme za zaslání a zveřejňujeme všem pro radost. :-) Ve dnech 8. a 9. dubna jsme přivítali budoucí prvňáčky u zápisu do 1. třídy. Děti opět s radostí tvořily, tentokrát na opravdovou školní tabuli. Čekaly na ně usměvavé paní učitelky a spousta zajímavých úkolů. Velkým lákadlem bylo také sezení ve školní lavici. Veselé recitování a zpívání se ozývalo ze všech tříd.