Poděkování a přání

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za spolupráci a podporu v tomto školním roce a přeji všem krásné a pohodové léto. Těšíme se na vzájemné setkávání v novém školním roce. 

Ivana Melichárková, ředitelka školy