ZŠ Horácké náměstí podporuje učební obory a aktivitu žáků

Nejen žáci druhého stupně, ale i žáci 5. ročníku naší školy se před nedávnem zúčastnili Festivalu vzdělávání spojeného s Veletrhem středních škol. Ptáte se, proč už žáci 5. ročníků? Cílem této akce nebyla totiž jen prezentace jednotlivých středních škol, jako jsme byli doposud zvyklí, ale také praktické seznámení s různými učebními obory. Žáci se zde mohli setkat například s profesí pekaře, automechanika, kadeřníka, zdravotníka, ale i s těmi méně známými profesemi jako například zámečníka, řezníka.

Běháme pro radost i na druhém stupni

Sportovci druhého stupně se již mnoho let zapojují do soutěže brněnských základních škol a víceletých gymnázií Běhy brněnské mládeže. Nejinak je tomu i v letošním školním roce a v konkurenci třinácti škol se jim daří opravdu na výbornou. Po dvou podzimních kolech se naši běžci usadili na první pozici před ZŠ Pavlovská, a to s náskokem 164 bodů, což dává slušné vyhlídky do bojů v jarní části soutěže. Přejeme našim sportovcům hodně sil, vytrvalosti, rychlých nohou a na shledanou opět v dubnu.

Mgr. Pavel Kučera

Běhám, běháš, běháme...

"Paní učitelko, kdy zase budou běhy?" S touto otázkou mě zdraví děti na chodbách školy. Mám obrovskou radost, že děti mají o sportovní soutěže zájem. Není potom lehké uspokojit jejich touhu účastnit se závodů. Naštěstí Běhy brněnské mládeže mají 4 kola a děti se mohou prostřídat.
Nyní máme dvě kola za sebou a s obrovskou pýchou můžu oznámit, že děti zabojovaly a průběžně jsme na 1. místě v kategorii prvního stupně zúčastněných brněnských škol.
Všem běžcům velice děkuji a gratuluji ke skvělým výkonům. Doufám, že i na jaře nám bude štěstí přát.

Osmáci učí páťáky

Během listopadu se všechny třídy 5. ročníku vydaly na návštěvu na 2. stupeň. Netrpělivě je tam vyhlíželo 9 žáků 8. ročníku, kteří si pro ně připravili dílničky na téma volba povolání. Páťáci si hravě zopakovali, jaká povolání znají, a popřemýšleli nad tím, co by jednou sami chtěli dělat. Dozvěděli se také, kam můžou jít studovat po základní škole. A aby se také něco přiučili, byly pro ně připraveny také anglické hry, v nichž se dozvěděli, jak se různá povolání řeknou anglicky.

Ředitelské volno

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 16. 11. 2018 volný den. V tento den je také pozastavena činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

100 let republiky na naší škole

Stejně jako celá Česká republika se také naše škola zúčastnila oslav výročí založení republiky, a to formou projektového dne. Učitelé na naší škole zapojili do této iniciativy také budoucí prvňáčky z okolních mateřských školek. Předškoláky nejprve přivítala paní ředitelka, poté se mohli posadit do historických škamen restaurovaných staršími žáky naší školy, absolvovat krátké dílničky, projít si školu s historickými předměty a zatančit si charleston. Na závěr si odnesli domů perníkového Horáčka a pamětní list.

Pozor změna!

Z důvodu Mezinárodní daltonské konference 16.5.2019 jsme nuceni změnit termín akcí, které máme tento den. Den otevřených dveří a třídní schůzky s doprovodným programem přesunujeme na 9.5. 2019. Kalendář akcí byl změněn. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy