Kavárničky pro rodiče 8. 11. 2018

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 17:30 hodin Vás zveme na kavárničky pro rodiče. U šálku kávy či čaje se společně zamyslíme nad programem "Začít spolu", který na naši škole realizujeme od 1. do 5. ročníku. V druhé části setkání Vám přiblížíme formou ukázky práci s metodou FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). Na společné setkání se těšíme ve třídě 2. A na pracovišti Horácké náměstí. Pro více informací klikněte sem

ZŠ Horácké náměstí získala dotaci na projekt Přírodní zahrada

Se souhlasem zřizovatele ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zažádala naše škola o projekt Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí 13.

Během letních měsíců dostala škola kladné vyjádření na Výzvu č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí finanční podpory v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Přírodní zahrada.

Kavárničky pro rodiče 1. stupně

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 25.10. od 17:30 hod. Vás zveme na setkání rodičů 1. stupně. U šálku kávy či čaje se společně zamyslíme nad efektivitou učení v 1. a 2. třídě, nad schopností soustředit se na práci, radostí z objevování nových věcí a počítání v matematice. Popovídáme si o různých matematických prostředích, se kterými se děti v tomto věku seznamují, dostanete jejich přehled. Konkrétně se zaměříme na krokování, krychlové stavby a přípravu na násobení. Budeme se na Vás těšit v budově Horácké náměstí ve třídě 2. A (2. patro).

Zkrácená výuka v pátek 5. 10.

V pátek 5. 10. 2018 bude z důvodu konání voleb v naší škole zkrácená výuka. Žáci prvního stupně na Horáckém náměstí obědvají v průběhu 4. vyučovací hodiny, poté odchází domů nebo do školní družiny. Žáci druhého stupně obědvají v průběhu 5. vyučovací hodiny, poté odchází domů.