Upozornění pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu na budově Horácké náměstí

Upozornění pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu na budově Horácké náměstí:
Od 4. 11. 2019 bude chodit družina na obědy v čase 12:00 - 12:45 .
Časy, kdy je možné žáka vyzvednout, zůstávají stejné - po vyučování, 12:45 -13:00, 13:45 - 14:00, 15:00 - 17:00

Informace o ředitelském volnu

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 31. 10. a 1. 11. 2019 volný den. V této době přerušuji činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy

Kavárna pro rodiče 1. stupně

Milí rodiče,

zveme Vás na další setkání, které se uskuteční 17. 10. 2019 v 17 hodin na budově Horácké náměstí ve třídě 3.A. Společně se zamyslíme nad aktivizujícími metodami v matematice. Můžete se těšit na práci s pomůckami, které Vaše děti ve vyučování běžně používají. Na setkání při šálku čaje či kávy se těší učitelé 1. stupně.

Adéla Hanzlíčková zpátky u nás ve škole

V pátek 27. září 2019 nás v rámci projektu Brněnský rok sportu 2019 navštívila naše bývalá žákyně a vícemistryně Evropy v zápase Adéla Hanzlíčková, která společně dalšími významnými osobnostmi přijala z rukou náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka medaili za zásluhy a propagaci zápasnického sportu. Někteří žáci pátých a sportovních tříd 2. stupně se s olympioničkou mohli utkat i v zápase.

Dovolili jsme si zvítězit

Brzy ráno uprostřed posledního zářijového týdne jsme se vydali na už tradiční futsalový turnaj otevřených škol, který se konal na ZŠ Svážná. Turnaj, na který se přihlásilo šest škol, se hrál systémem každý s každým. Šli jsme tedy trpělivě od zápasu k zápasu a ač se naše mladé mužstvo poprvé setkalo až den před turnajem, podalo velmi inspirativní týmový výkon. Opět jsme, dnes už snad typickým „horáckým stylem“, potvrdili, že nejsilnějším svalem je naše společné týmové srdce.