Výsledky olympiády z anglického jazyka

V posledním týdnu prvního pololetí proběhlo školní kolo anglické olympiády. Žáci druhého stupně naší školy byli rozděleni do dvou kategorií. Kategorie 6. - 7. ročníků změřila své dovednosti ve středu 30. ledna, kategorie 8. - 9. ročníků se utkala ještě o den dříve 29. ledna.

Výsledky písemné části olympiády starší kategorie byly tak těsné, že muselo rozhodnout ústní kolo soutěže. Mladší kategorie změřila své síly pouze v písemném testu.

Výsledky obou kategorií jsou následující:

6. - 7. ročník

Volný den

V Brně 21. 3. 2019
Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 23. 4. 2019 volný den. V tento den přerušuji činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Velikonoce u námořníků z 1.D

Námořníci z 1.D se ve čtvrtek 11. dubna 2019 zúčastnili v Technickém muzeu v Brně výukového programu Na zeleným proutku, na kterém se dozvěděli, jak Velikonoce slavili lidé na začátku 20. století, jaké zvyky a tradice dodržovali. Ukázali jsme si, jak se otlouká píšťalka, a společně jsme vyrobili Moranu. Projekt o jaru jsme poté zpracovali i ve třídě.

                                                                                                                                                        Barbora Bulová

Hledáme pedagoga na 1. stupeň

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, HLEDÁ UČITELE/KU. 1.STUPNĚ na plný úvazek.

Jsme škola s daltonskou výukou, možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím.

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu skola@zshoracke.org do 30. 4. 2019

Tel. kontakt 730 516 123, www.zshoracke.org