Čtvrtek 21. 11. 2019

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 zveme rodiče a jejich děti na:
- hovorové hodiny, které se konají od 16:00 do 19:00 hodin,
- ukázky práce žáků sportovních tříd v 16:00 hodin,
- schůzku rodičů žáků 5. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní v 17:00 hodin ve školní jídelně,
- schůzku rodičů žáků 9. tříd s vedením školy a výchovným poradcem v 18:00 hodin ve školní jídelně.