Zajímavá pozvánka

V pondělí 28. ledna proběhla na Základní škole Horácké náměstí 13 otevřená ochutnávková lekce FIE pro dospělé z řad komunity školy i široké veřejnosti. A jak taková lekce probíhá?Příchozí měli možnost vyzkoušet si práci v instrumentu Uspořádání bodů. V tomto instrumentu je hlavním úkolem spojování bodů do „předepsaných“ obrazců. Účastníci společně se zprostředkovatelem provedou analýzu stránky a současně přemýšlí nad vhodnou strategií pro splnění úkolu. Po samostatné práci nad stránkou proběhne tzv. přemostění, tedy diskuze nad využitím hlavního principu stránky v reálném životě.

Prevence na prvním stupni

Dental Prevention - jak již název napovídá, jde o preventivní program, kterého se naše třída námořníků 1.D zúčastnila spolu s celým prvním stupněm naší školy. Program byl zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu a získání praktických a správných návyků ohledně ústní
hygieny. Cílem bylo také ukázat, že zubaře se není třeba bát, a zvýšit tím tak zájem o preventivní prohlídky.

Naše první plavba

Čtvrtek 31. ledna 2019 byl pro naše námořníky z 1.D obzvláště důležitý. Po dlouhé a někdy vyčerpávající plavbě prvním pololetím jsme se konečně alespoň na chvíli ocitli v přístavu, kde na nás čekal tolik očekávaný poklad a také naše první vysvědčení. Během naší plavby jsme plnili nejrůznější námořnické úkoly, při kterých jsme všichni táhli za jeden provaz, a za to nám všem kapitán udělil samé jedničky a kapitánskou pochvalu.

Šňůrka plná písmen

Na začátku druhého pololetí se naše třída námořníků 1.D zapojila spolu s dalšími prvňáčky naší školy do celorepublikového projektu Už jsem čtenář. Cílem projektu je posílit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky, a vytvořit tak základ pro pravidelný návyk k četbě. Odměnou pro každého bude nejen spousta krásných chvilek se zajímavými knížkami, ale také knížka určená jen prvňáčkům s názvem Kde se nosí krky.

Už se na všechny dobrodružné příběhy těšíme!

Pozvánka na kavárnu pro rodiče - matematika na 1. stupni

Vážení rodiče z 1. stupně,

zveme Vás na kavárnu pro rodiče, která se uskuteční 21. 2. 2019 v 17 hod. v budově Horácké náměstí ve třídě 2.A. Společně se zamyslíme nad aktivizujícími metodami ve vyučování matematiky. Tentokrát si vyzkoušíme počítání v prostředí krokování a součtových trojúhelníků. Seznámíme vás s přípravou na rovnice prostřednictvím zvířátek dědy Lesoně a s počítáním v prostředí autobus. Na setkání při šálku čaje či kávy se těší paní učitelky 1. stupně.