Volný den 29. 6. a 30. 6. 2020

Podle § 24, odstavec 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) budu vyhlašovat pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, z provozních a organizačních důvodů 29. a 30. 6. 2020 volný den.

ředitelka školy Ivana Melichárková

Podívejte se na práci našich prvňáčků

Ani prvňáčci doma nezahálí a píší vzkazy paní učitelce. Při procházce jarní přírodou sbírají rostlinky do herbáře a ve slabikáři se seznámili s písmenkem G pomocí textu o galerii, proto si vytvořili vlastní galerii. Kromě toho tvoří i výtvarná díla a pomáhají mamince při pečení např. jidáše. Podívejte se na práci našich prvňáčků na obrázcích.

Pozvánka na videokonferenci o FIE 13.5.2020

Zveme rodiče žáků 5. tříd na videokonferenci, která bude zaměřena na seznámení se s metodou FIE. Během setkání se zamyslíte nad metodou FIE a také nad tím, jaké strategie používáme v každodenním životě. Více informací naleznete v pozvánce. Připojit se můžete online prostřednictvím odkazu https://us04web.zoom.us/j/3777090516 Heslo bylo zasláno přes Edookit.

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám

Ministr školství Robert Plaga zveřejnil termíny maturit a jednotných přijímacích zkoušek, které se budou konat na čtyřleté obory SŠ v pondělí 8. 6. 2020 a na víceletá gymnázia v úterý 9. 6. 2020. Navíc bude navýšený čas pro složení zkoušky, a to v případě matematiky o 15 minut (žáci ji tedy budou psát celkově 85 minut) a v případě češtiny o 10 minut (tedy celkově 70 minut). Žáci mají jeden pokus.

Karanténa pokračuje...pokračuje i příběh naší žákyně

Než jsem začala psát další část, spočítala jsem si, že od té doby, co vláda vyhlásila celostátní karanténu, uplynulo 38 dní. Těchto 38 dní prožili všichni lidé jinak. Já osobně jsem je prožila doma a za celou dobu jsem byla všeho všudy čtyřikrát venku, i když vím, že bych měla chodit ven častěji....pokračování příběhu naleznete po otevření odkazu

Nabídka pro žáky - rozšířená výuka tělesné výchovy

Nabízíme možnost výuky rozšířenou o více hodin tělesné výchovy a jiných sportovních aktivit zacílených nejen na rozvoj pohybových činností, ale také na zvládání stavů u dětí se syndromem ADHD, prevenci rizikového chování i civilizačních chorob, rozvoj fyzické zdatnosti a zlepšení psychického stavu dětí a mnoho dalšího. Více informací o programu těchto skupin i přihlášení naleznete v dokumentu.

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
pro jistotu upozorňujeme, že sběr dokumentů k zápisu do prvních tříd probíhá od 14. do 24. dubna. Původní sobotní termín 25. 4. je tím pádem zrušen. Pokud nemáte možnost dokumenty k zápisu odevzdat do pátku 24. 4., můžete je přinést ještě do konce oficiálního zápisového období – 30. 4. 2020.