Konference na naší škole

Dne 28. 3. 2023 se v naší škole uskutečnila exkurze v rámci česko-slovenského projektu Spolu k novému kurikulu. Cílem exkurze bylo poučit se o možných způsobech implementace kompetenčně pojatého kurikula. Navštívilo nás tak 6 účastníků konference, kterou pořádal SKAV ČR a SR. Během konference zhlédli 6 vyučovacích hodin v různých předmětech na 1. a 2. stupni. Poté následovala reflexe hodiny s daným učitelem.

Obrázek