Výtěžek z jarmarku putuje do brněnské zoo

Školní jarmark je za námi, peněžní výtěžek z něho byl již přiřazen 1. i 2. stupni i jednotlivým třídám a nyní zástupci žákovského parlamentu 1. stupně zjišťovali od svých spolužáků, na kterou charitativní oblast bychom poslali přidělených 9000,-Kč. Přicházeli s různými nápady, tlumočili si je, hlasovali nejen ve třídách, ale i na středečních parlamentních setkáváních, až se konečně dohodli. Peníze poputují do zoo Brno. Jenže každému dítku se líbí jiné zvířátko. Opět probíhalo rozhodování, které je nej… Až jsme se shodli, že částku pošleme na krmivo pro všechna zvířata zoo a naše škola se tak i díky Vám, rodičům, stane adoptivními rodiči pro všechna zvířata ze zoo Brno, kterým 1. stupeň přeje dobrou chuť!

Obrázek