Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE na naší škole - KAŽDÝ MŮŽE PŘEDVÉST, CO V NĚM JE!

Letos opět soutěžili všichni. Písemnou část školního kola psaly všechny děti, a do ústního kola tedy postoupily ty nejúspěšnější.

Děti od 3. do 5. ročníku absolvovaly náročný poslech, kde slova řadily do správného pořadí, určovaly, zda-li jsou věty pravdivé, spojovaly obrázky se slovy a v další části se musely poprat s různě obtížným textem a odpovídat na otázky.

Ústní část pak proběhla 28. a 30. března 2023, sešlo se kolem 10 dětí za každou kategorii. Celkem se zúčastnilo 32 dětí. V ústní části soutěže děti přednesly připravenou básničku nebo zazpívaly písničku, dále popisovaly obrázek a samozřejmě musely také odpovídat na otázky zkoušejícím paním učitelkám a pánům učitelům. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře, a proto nebylo lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií, kteří postoupí do městského kola.

Je velká škoda, že letos v městském kole není zařazena kategorie pro 5. ročník, protože máme spoustu šikovných ťáků.

Výsledky školního kola:

3. ročník1. místo: Radim Prokeš, 3.C

4. ročník1. místo: Sára Havlenová, 4.D

5. ročník – 1. místo: Daniel Vrabec, 5.A

Všem, kteří měli tu odvahu přijít a zúčastnit se, přejeme hodně dalších úspěchů ve studiu angličtiny.

Městské kolo

Čtyři žáci z 1. stupně se dne 4. dubna 2023 zúčastnili městského kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Městské kolo probíhalo v podobném duchu jako kolo školní, a to za účasti těch nejlepších žáčků z Brna.

Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků:

4. kategorie9. místo: Sára Havlenová, 4.D

3. kategorie – 12. místo: Radim Prokeš, 3.C

2. kategorie -13. místo: Barbora Vítová, 2.D

1. kategorie - 5. místo: Veronika Kratochvílová, 1.C

Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dobrým výsledkům v náročné konkurenci žáků z celého Brna.

 

 

 

 

Obrázek