Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, na funkční období 2024 - 2027

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2024 - 2027. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanovuje ředitelka školy, a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Příroda na talíři - 4.C a 4.D na výukovém programu

Ve středu 17. 4. absolvovali žáci ze 4.C a 4.D výukový program s názvem Příroda na talíři. I když počasí nebylo ideální, všichni si to moc užili. Žáci se dozvěděli, které rostliny jsou jedlé a kterým se raději vyhnout. Z těch jedlých potom připravili výbornou pomazánku. Některým chutnalo tak, že měli co dělat, aby snědli oběd.

Matematické soutěže na 2. stupni

Kdo si chce zapřemýšlet, procvičit logiku nebo naučenou látku z matematiky, má možnost se zapojit do Logické olympiády, Matematické olympiády, Pangey, Klokana nebo Pythagoriády.

V dubnu jsme se dozvěděli výsledky Pangey, kde hned tři naši žáci byli ve své kategorii v první dvoustovce žáků daného věku z celé republiky – což je skvělý výsledek. Klokan je v podstatě jednokolová soutěž, výsledky ze všech školních kol se zpracují do celorepublikové statistiky. Dařilo se i v Pythagoriádě, tam 11 našich žáků postupuje do okresního kola, které se koná 30. 4. 2024.

Štafetový pohár

Dne 15. 4. se naše škola tradičně účastnila běžecké štafety škol pořádané Českým atletickým svazem. Běželo se 8 x 100 m mladší děti 1. - 3. třídy, 8 x 100 m starší děti 4. - 5. třídy a 8 x 200 m dvě smíšené štafety. Letošního okresního ročníku se zúčastnilo devět brněnských škol, kde naše škola skončila na krásném 3. místě, a zajistila si tím postup do krajského kola. Dále tu byly disciplíny v hodu medicimbálem a skok z místa, kde si naše děti také vedly skvěle a z počtu 72 dětí mladších a 72 dětí starších se ve skoku z místa za mladší děti umístila na 1.

Přednáška v rámci kariérového poradenství pro žáky 7. a 8. ročníku - KAPACITA NAPLNĚNA

Milí žáci 7. a 8. ročníku,

dne 9. 5. 2024 proběhne pro žáky 7. a 8. ročníku od 10:00 do 11:30 v naší škole přednáška marketingové specialistky Milady Nox Zemanové, která se zaměří na online marketing - správa sociálních sítí, jak budovat vlastní značku, jak začít podnikat a další. Počet míst je omezený, přihlašování je možné u pana učitele Romana Růžičky do 3. 5. 2024.