Páteční akce ekotýmu

Páteční odpoledne na školní zahradě na Horáckém nám. patřilo výrobě příbytků pro ptáky, veverky a opylovače. Ekotým školy organizoval akci pro své spolužáky a jejich rodiče. Společnými silami jsme vyrobili 12 krmítek pro veverky, 11 budek pro ptáky a 20 hmyzích hotelů, které budou umístěny v okolí školy. Materiál v hodnotě 20 000 Kč byl zakoupený z projektu I KAP JMK II, který zaštiťuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Další možnost výroby a práce se dřevem bude tento pátek 28. 4.

Barevné dny na pracovišti Uprkova

Červená, bílá, modrá...v těchto barvách jsme si zpříjemnili dny před Velikonoci. Barvy zvolil školní parlament na Uprkové. Chválím většinu dětí a paní učitelky, které si daly práci s vymýšlením barevného outfitu. Nápady byly originální, vtipné a veselé...hned se nám ve škole lépe žilo, učilo, smálo, svačilo a třeba i kouzlilo...
Těšíme se na další povedené akcičky.

Petra Oprchalová

Velikonoce - Nizozemí 2023

Na velikonoční svátky se vybrání žáci sportovní skupiny vypravili na výjezd do Nizozemí. Navštívili expozici ve výrobně sýrů a dřeváků ve Volendamu, seznámili se s krásami Amsterdamu a Utrechtu a soutěžili i na jednom z největších turnajů v Evropě, kterého se účastnilo více než 800 dětí z 25 zemí světa.

Divadelní představení s překvapením

Dne 29. března jsme si užili dopoledne s Pipi Dlouhou punčochou v LD Radost. Laskavá holka s velkým srdcem a fantazií nás provází celým letošním školním rokem. Byli jsme moc rádi, že nás hlavní představitelka Pipi Barbora Dobišarová neodmítla a po představení se s námi vyfotografovala. Spolu s naší 3. A si vše užili také kamarádi z 3. C.

K. Hedlová, TU 3. A

Výtěžek z jarmarku putuje do brněnské zoo

Školní jarmark je za námi, peněžní výtěžek z něho byl již přiřazen 1. i 2. stupni i jednotlivým třídám a nyní zástupci žákovského parlamentu 1. stupně zjišťovali od svých spolužáků, na kterou charitativní oblast bychom poslali přidělených 9000,-Kč. Přicházeli s různými nápady, tlumočili si je, hlasovali nejen ve třídách, ale i na středečních parlamentních setkáváních, až se konečně dohodli. Peníze poputují do zoo Brno. Jenže každému dítku se líbí jiné zvířátko.

Workshop první pomoci

V březnu proběhl ve třídě 8.B nácvik první pomoci, který vedl student 5.ročníku LF MU Honza Flodr. Děti si s malou dopomocí samy přicházely na to, jak by měly postupovat v situaci, kdy někdo v jejich okolí potřebuje zdravotnickou pomoc. Důležité bylo to, aby se naučily první pomoci a zároveň neohrozily samy sebe. Všichni si prakticky vyzkoušeli, jak provádět masáž srdce u dospělého i u dítěte. Na konci workshopu, který trval dvě vyučovací hodiny, vyzkoušeli žáci simulaci konkrétní situace, kdy mají poskytnout první pomoc a přivolat sanitku.

Konference na naší škole

Dne 28. 3. 2023 se v naší škole uskutečnila exkurze v rámci česko-slovenského projektu Spolu k novému kurikulu. Cílem exkurze bylo poučit se o možných způsobech implementace kompetenčně pojatého kurikula. Navštívilo nás tak 6 účastníků konference, kterou pořádal SKAV ČR a SR. Během konference zhlédli 6 vyučovacích hodin v různých předmětech na 1. a 2. stupni. Poté následovala reflexe hodiny s daným učitelem.