Přijďte pomoci našemu ekotýmu

Vážení rodiče, milí spolužáci,
 
školní ekotým vás zve na odpolední páteční akci, kdy se budou vyrábět hmyzí hotely, budky pro ptáky a domečky pro veverky, které zároveň nainstalujeme v zahradě a blízkém okolí školy. Pojďte s námi vytvořit vhodný prostor pro hmyzí, ptačí a veverčí obyvatele naší zahrady a dopravního hřiště. Na tuto akci jsme dostali 20 000 Kč z projektu o podnikavosti I KAP JMK II, do kterého jsme zapojeni.
 
Kdy: 21. 4. a 28. 4.

Nová přednáška v rámci kariérového poradenství

Milí žáci 8. ročníku,

v pátek 21. 4. 2023 proběhne v rámci kariérového poradenství u nás ve škole přednáška designera Pavla Jílka. Přednáška bude zaměřena na tato témata:

Uvažování nad budoucím povoláním (změny trhu práce a jak o tom přemýšlet)
Co znamenají soft skills. K čemu jsou a proč to je důležité.
Smart ... things
Představa o tom, co to znamená být designér a software vývojář
UX design

Deváťáci si vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto

Již před jarními prázdninami absolvovali žáci 9. ročníku přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Organizace byla podobná jako u přijímacích zkoušek, každý žák musel zvládnout v časovém limitu a pouze s povolenými pomůckami test z matematiky a poté z českého jazyka. Pro žáky s úpravou podmínek přijímacího řízení byly uzpůsobeny podmínky podle jejich potřeb. Po ukončení vyhodnotili učitelé odpovědi uvedené v záznamovém archu a výsledný počet bodů sdělili každému žákovi.