Národní plán doučování

Logo EU, Národní plán obnovy, MŠMT

Národní plán doučování na ZŠ Brno, Horácké náměstí 13

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Projekt je podporován z fondu EU („Financováno Evropskou unií – Next Generation EU) 

V programu doučování naše škola pokračuje i od ledna 2022. Navazuje tak na předchozí období, kdy doučování probíhalo na podzim roku 2021. Každá třída prvního stupně má k dispozici jednu doučovací hodinu týdně. Vede ji třídní učitel nebo asistent pedagoga, abychom mohli náplň hodin co nejlépe zacílit na potřeby žáka.

Na druhém stupni se na doučování podílejí také asistenti pedagoga, ale ve větší míře se mu věnují právě pedagogové jednotlivých předmětů. V každém ročníku jsou nabídnuty hodiny doučování českého jazyka a matematiky. Žáci je mohou navštěvovat podle potřeby, a to krátkodobě (v případě návratu po absenci, neporozumění učivu apod.), nebo dlouhodobě (žáci, kteří nejen vlivem distanční výuky dlouhodobě zaostávají v probírané látce, ale také žáci, kteří dříve navštěvovali předmět pedagogické intervence). Rodiče i žáci byli začátkem roku informováni o možnosti doučování. Některým žákům byla tato možnost představena a vysvětlena individuálně, abychom podpořili jejich účast na hodinách.

Docházku žáků a hodiny evidujeme každý měsíc.

Plakát ke stažení.