Základní informace

Cena obědu je stanovena podle věku, který žák dovrší v aktuálním školním roce:

Kategorie Cena Doporučená měsíční platba
7 - 10 let 30 Kč 660 Kč
11 - 14 let 32 Kč 710 Kč
15 a více 34 Kč 750 Kč
dopolední svačina  18 Kč 400 Kč
cizí strávníci 66 Kč 1460 Kč
     

Platnost ceníku je od 1.9.2022. Podle aktuálního vývoje cen potravin je možné další navýšení stravného  v průběhu školního roku.

Přihlášku ke stravování (lze stáhnout i z webu) a složenku je třeba si vyzvednout v kanceláři školní jídelny v týdnu před začátkem šk. roku (úřední hodiny budou upřesněny na webových stránkách školy a na vývěsce na vchodových dveřích do školy).

Před zahájením stravování je nutné obědy zaplatit a zakoupit si identifikační čip. Cena čipu je 120 Kč, platí se hotově. Čip strávníci používají po celou školní docházku, při ztrátě si musí zakoupit nový za plnou cenu.

Obědy se platí:

  1. platbou z účtu (číslo účtu 112476943/5500, variabilní symbol přidělí školní jídelna)
  2. hotově u stravovací referentky
  3. složenkou - dítě se přihlašuje na další měsíc dle došlé platby (je třeba platit dostatečně brzy)

Obědy se odhlašují 24 hod předem, tzn. do 10 hod na následující den na uvedených tel. číslech nebo e-mailové adrese: jidelna@zshoracke.org. Pro nemocné děti se vydávají obědy do jídlonosiče 10:45 – 11:15 na Horáckém náměstí,11:15 – 11:30 na Úprkové. První den nemoci je nárok na oběd za dotovanou cenu, v případě zájmu o další obědy se hradí náklady 30,- Kč za 1 oběd.

Vstup do kanceláře školní jídelny - boční vchod u jídelny.

Informace na tel. č.: 541 225 379, 725 557 850 V. Kubeschová
nebo osobně v kanceláři ŠK na Horáckém nám. 13.