Zaměstnanci ŠJ

Vedoucí školního stravování:      

Bc. Jaroslava Matějková                                   541 225 328          603 278 585          j.matejkova@zshoracke.org

Stravovací referentka:                

Veronika Kubeschová                   541 225 379          725 557 850         jidelna@zshoracke.org

Vedoucí kuchařka:  

Petra Winklerová

Kuchařky:       

Jiřina Kučerová

Monika Tichá

Jarmila Čechová

Pomocnice v kuchyni:   

Martina Dvořáčková

Lucie Juráčková

Výdejčí Úprkova:                      

Romana Hadrbolcová

Petra Stehlíková

Lukáš Tichý