Poplatek za školní družinu

Vážení rodiče žáků přijatých do školní družiny,

poplatek za školní družinu na měsíc činí 300,-Kč, platí se pololetně. Žádáme o úhradu 1500,- Kč do 15.6.2024 na č. účtu školy 110088891/0300 pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen.