Seznam přijatých žáků do 1. ročníku a do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025 s rozdělením do tříd a termíny setkání s třídní učitelkou

Vážení rodiče,

zde naleznete seznam přijatých žáků do 1. ročníku a do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025 s rozdělením do tříd. Zápis z informativní schůzky pro rodiče předškoláků 13. 5. 2024 naleznete zde. Termíny setkání s třídními učitelkami na zahradě školy naleznete na tomto místě. Těšíme se na setkání.