Horácké fandí sportu

 

Již více než čtvrt století funguje na naší škole spolupráce mezi ZŠ Horácké náměstí a sportovním klubem TAK Hellas Brno, který zajišťuje doplňkové aktivity pro žáky sportovních skupin a formou kroužků i pro žáky prvního stupně.

 

Také zapojením naší školy do projektů “Síť otevřených brněnských škol” a “Sportuj ve škole” u dětí podporujeme vztah ke zdravému životnímu stylu, účastníme se sportovně - kulturně - zábavných akcí, atd. Žáci dosahují skvělých výsledků v různých aktivitách a soutěžích, jako je například plavání, běh, přehazovaná či florbal…

 

V letošním roce nabízí naše škola žákům i účast v zájmových kroužcích, které jsou často hrazeny z projektů a jsou tudíž pro děti zdarma - Sportovní přípravka 1.-3. ročník a 3.-5. ročník (hrazeno z projektu SBOŠ), Sportuj ve škole pro 1.-2. a 3.-4. ročník (hrazeno z projektu Sportuj ve škole), Florbal 2. stupeň, Cvičení pro dívky 8.-9. ročník, Lukostřelba. Kroužky jsou určeny pro obě pracoviště naší školy, jak budovu Horácké náměstí, tak budovu Úprkova.

 

Rozšířená výuka tělesné výchovy na druhém stupni naší školy (sportovní skupina) vede děti ke sportu a přitom není na úkor omezení ostatních předmětů. Spojení „sportovců“ a „jazykářů“ v jedné třídě přináší z hlediska vzájemné motivace dlouhodobě velmi dobré výsledky. Obě skupiny se v rámci učebních osnov liší pouze navýšením cizího jazyka a sportovní přípravy. Žáci sportovní skupiny mají možnost se zúčastnit lyžařského a snowboardového výcviku, bruslení či výcviku jízdy na koních, dále volnočasových aktivit pořádaných klubem TAK Hellas Brno. Naši sportovci pravidelně dosahují vynikajících výsledků i v dalších oblastech vzdělávání, nejen ve sportu.

Takovou skvělou lyžovačku a zábavu mají sportovní třídy na každoročním LVK... záznam z LVK sportovních tříd roku 2022 naleznete na našem YouTube kanálu https://www.youtube.com/watch?v=3HeNDHgGIe0

Být žákem ve sportovní skupině na 2. stupni naší školy neznámená jen více hodin tělesné výchovy, ale spoustu dalších aktivit, mezi které patří také výcvik jízdy na koni. Jak takový výcvik jízdy na koni vypadá, se můžete podívat na našem YouTube - přímý odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=WkPKxj0n0KI&t=3s

 

Co dítěti sportovní skupina nabízí?

 

 • Všeobecný a všestranný tělesný rozvoj

 • Podpora zdravých návyků a hygieny

 • Podpora socializace při skupinových i volnočasových aktivitách

 • Základní dovednosti v mnoha sportovních odvětvích

 • Zvýšení sebedůvěry, učí děti nebýt impulzivní a naučí je odpovědnosti

 • Rozvoj komunikačních schopností

 • Pomáhá předejít nadváze během růstu

 • Zvýšení fyzické kondice, povzbuzení soustředění a schopnosti učit se

 

Vzhledem k měnícímu se společenskému trendu se klub TAK Hellas Brno rozhodl rozšířit nabídku dobrovolných volnočasových aktivit pro žáky sportovních skupin a žáky 1. stupně. Jejich realizace a úhrada bude závislá na zájmu a poptávce dětí. Na rozdíl od povinné školní výuky probíhají tyto akce v odpoledních hodinách či o víkendech, nejsou povinné a jsou nabízeny napříč všemi ročníky.

 

Děti tak budou mít možnost vyzkoušet si široké spektrum sportovních aktivit ve svém volném čase, ne tedy na úkor výuky či na úkor svých, již dříve zvolených preferencí.

 • Jednodenní víkendové akce – základ jízdy na koních, bruslení na kolečkových i zimních bruslích, cyklovyjížďky, sjíždění Svratky, lanové centrum, paintball, paddleboard, geocachingové a turistické výpravy, horolezectví, kulturní a sportovní akce, návštěvy měst a památek...

 • Vícedenní mimoškolní výlety – cyklistický kurz, vodácký kurz, turistický kurz...

 • Odpolední volnočasové kroužky – plavání, základy parkouru a akrobacie, sebeobrana a zápas, míčové hry, sportovní přípravka, kompenzační cvičení a strečink...

 

 

Za ZŠ Horácké náměstí Mgr. Pavel Kučera

Za TAK Hellas Brno Ing. Petra Skalická Ph.D.