FIE

Naše škola se stala v roce 2017 centrem kolegiální podpory Feuersteinova instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment). Třetím rokem nabízí ochutnávky FIE dalším školám, organizacím, rodičům a studentům Pedagogické fakulty MU. Je součástí projektu Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616, který je realizován brněnskou Ligou lidských práv https://llp.cz/o-nas/nase-projekty, jež spolupracuje s pražskou organizací Charlie Karlín http://charliekarlin.cz/projekty/sofie/

Během školního roku fungují dva kroužky FIE, přičemž každý je naplněn pěti žáky. První kroužek probíhá na budově Uprkova, navštěvují ho druháci a druhý na budově Horácké náměstí, kam chodí třeťáci. Každý týden se děti věnují instrumentu Uspořádání bodů a paní učitelky jim zprostředkují jen to, co je nutné, aby se samostatně rozvíjely. Naši druháci se zabývají geometrickými tvary pravidelnými, nepravidelnými, symetrickými i asymetrickými. Vytvářejí si strategie, uplatňují různé principy, přemýšlí nad přemostěním do reálného života, učí se pracovat s chybou. Třeťákům je zprostředkováván instrument Orientace v prostoru. Upevňují si tak pravolevou orientaci vůči sobě i vzhledem k jiným objektům kolem sebe.

Na škole též nabízíme FIE jako volitelný předmět v šestých a sedmých třídách. Žáci šestých tříd se zabývají instrumentem Uspořádání bodů. V každé hodině se zaměřují na detaily, pozorování, vytvářejí si svou pracovní strategii. Poté uspořádávají body podle vzoru, následně pojmenují princip, který při své práci použili. Na závěr se zabývají přemostěním, tedy jak poznatek, který při své činnosti získali, mohou využít v každodenních situacích. Zároveň sdílejí s ostatními spolužáky své zkušenosti a mohou si uvědomit, že k jednomu cíli může vést mnoho cest, přičemž všechny jsou správné. Během jarních měsíců se seznamují s instrumentem Ilustrace. Žáci sedmých tříd pracují s instrumentem Porovnávání.

Obsah Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti, poznávat a organizovat informace, naučit se různé strategie, plánovat si život, ovlivnit své chování. Metodu lze využít u běžné populace
v mateřské, základní a střední škole, u dospělých i seniorů, kteří chtějí zvýšit své možnosti přemýšlet.