Fakultní škola - praxe studentů

Vážení rodiče,
naše škola patří mezi univerzitní školy Masarykovy univerzity. Poskytujeme praxi studentům z jednotlivých fakult, které připravují budoucí pedagogy. Chceme se podílet na co nejkvalitnější přípravě budoucích učitelů. Studenti u nás sledují probíhající výuku a následně pod vedením zkušených provázejících učitelů některé hodiny učí. Pro kvalitní přípravu budoucích učitelů se MU nově snaží i využívat moderní technologie. www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/praxe/prava-a-povinnosti/gdpr-up

Proto je možné, že některé hodiny, které studenti vedou, budou natáčené. Natáčení je zaměřené primárně na vyučujícího studenta tak, aby mu jeho garant z MU mohl pomoci rozvíjet jeho silné stránky a navrhovat případné změny ke zlepšení. Tyto nahrávky budou sloužit pouze pro interní účely studia. Na nahrávce nebudou uváděny jména ani označení tříd.

Zde najdete dopis pro rodiče od MU: https://www.ped.muni.cz/do/ped/dekanat/praxe/dokumenty_pro_fs/Informace_pro_rodice_27-7-2023_fin.pdf

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Ivana Melichárková, ředitelka školy