Společně strávený čas nejen v lavicích

S přicházejícím jarem si páťáci z déčka jako společnou akci vybrali společné vaření v naší školní kuchyňce.
Vše začalo vytvořením kuchařských týmů, volbou pokrmu, sepsáním receptu, přípravou a nákupem surovin.
Pak se jednotlivé skupinky rozmístily v kuchyňce a začalo krájení, vážení, strouhání, mixování, smažení a pečení.
Užili jsme si spoustu zábavy a celý den nás provázely nejrůznější ochutnávky připravených dobrot. Na závěr přišlo vzájemné ocenění za skvěle připravené pokrmy.