Anglicky po celý týden aneb projekt EDISON

Po jarních prázdninách proběhl na ZŠ Horácké náměstí už tradiční projekt Edison. Projekt Edison má záštitu MŠMT a je zajišťován agenturou AIESEC. Přímo na stránkách agentury se dočtete, že "projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru." V praxi to znamená, že po celý jeden týden působili na naší škole studenti z různých zemí světa.

Hned v pondělí po jarních prázdninách čekalo stážisty slavnostní přivítání v tělocvičně. Po úvodním slovu paní ředitelky zhlédli stážisté vystoupení žáků sportovních tříd, které se zápasníky secvičil pan učitel Kučera.

V následujících hodinách jazyků, ale také zeměpisů nebo i v jiných předmětech seznamovali naši hosté žáky se svými zeměmi formou prezentací. Nedozvěděli jsme se jen informace o počtu obyvatel a zajímavých místech v zemi, ale viděli jsme také videa s tradičními tanci, učili jsme se slova v jazyce prezentované země a viděli jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neuměli česky, takže naši žáci tak dostali jedinečnou šanci vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti a komunikovat se zahraničními studenty anglicky. I ti, kteří nepatří v běžných hodinách mezi jedničkáře, se aktivně zapojili a kladli hostům otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z Indie, Číny, Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli jsme se od nich mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi nebezpečný gruzijský tanec se šavlemi. Botian z Číny nám ukázala, jak počítají na prstech - a je to úplně jiné než v České republice! Zjistili jsme, že rendang, tradiční indonéský pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím nejchutnějším jídlem na světě. Chytlavou ukrajinskou písničku Morozec si i o přestávkách na chodbách prozpěvoval kdekdo a nejednomu z nás doslova padla brada při ultra rychlém brazilském tanci frevo.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěly také hostitelské rodiny, kterým patří velký dík. Víme, že vzít si domů na týden hosta, který nemluví česky, je velká výzva. Ale o to je přínos projektu větší, protože angličtinu pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gregorové a zejména paní učitelce Filákové, která akci zajišťovala organizačně.

Celý "edisoňácký týden" byl příjemným zpestřením života na naší škole. Procvičili jsme si angličtinu, dozvěděli jsme se něco nového a sami jsme také předali něco z našich českých zvyklostí.

Více fotografií naleznete na instagramovém profilu naší školy zs_horacke_13 nebo na Facebooku Horácké je otevřená škola.