Nabídka zájezdu do Velké Británie (6. - 13. 6. 2023)

Milí žáci,

zde najdete podrobné informace o programu a platbách, v dolní části je přihláška - vyplněnou odstřihněte a přineste do kabinetu angličtiny p. uč. J.Gregorové. V případě dotazů kontaktujte také paní učitelku Gregorovou.