Děti sobě

V letošním školním roce jsme ve škole nemohli uskutečnit tradiční vánoční jarmark, který vždy míval mj. i charitativní přesah. Proto jsme na žákovském parlamentu 2. stupně od začátku prosince začali přemýšlet o tom, jakým způsobem bychom mohli být jako škola před Vánoci užiteční neziskovým organizacím i bez jarmarku.
Přišla myšlenka obrátit se na několik dětských domovů nebo krizových center pro děti v Brně, která parlamenťáci kontaktovali a vyptali se, jestli a jak bychom jim mohli být nápomocni. Naše materiální podpora pak směřovala do Dětského krizového centra na Hapalově a Dětského domova Jílová.
Na základě informací z obou center, co by u nich děti nejvíce potřebovaly, jsme poté mezi 13.-22. prosincem uspořádali školní dobročinnou sbírku, do níž mohli žáci, rodiče i zaměstnanci školy přispět libovolnými dary. Jednalo se především o společenské hry, výtvarné potřeby, dekorativní kosmetiku pro dívky, knihy, ale i oblečení.
Dnes, tedy 22. prosince, se dobrovolníci z řad žáků vydali na Jílovou a na Hapalovu, aby tamním dětem dárky předali.

Velmi si vážíme všech, kteří jste kouskem své snahy a štědrosti do sbírky přispěli, nebo jste akci ŽP přinejmenším podpořili.

V. Svedková

Obrázek