Bližší informace k zájezdu do Švýcarska a počtu volných míst

MĚSTA A HORY ŠVÝCARSKA 23. - 27. 4. 2018 

Bližší informace k platbě obdrží žáci na informační schůzce v úterý 16. 1. 2018 o velké přestávce. 

1. DEN:  ODJEZD Z ČR. Na  zájezd  vyjedeme  od  budovy  školy  v pozdních  večerních  hodinách.  Autobusem  pojedeme  přes  Německo  a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

2. DEN: RÝNSKÉ VODOPÁDY, KOSTNICE, CURYCH. Ráno si prohlédneme největší říční vodopády v Evropě - Rýnské vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této oblasti široká 150 m, padá z výšky 23 metrů. Pokračovat budeme do nedalekého města Kostnice, kde během procházky městem uvidíme např. Husův památník, muzeum J. Husa, románský münster z 11. století či budovu koncilu. Pěkná je i promenáda podél Bodamského jezera. Poté přejedeme do města Curych, finanční metropole na severním břehu Curyšského jezera. Projdeme se centrem města kolem hlavních památek a atrakcí - Fraumünster, St. Peter Kirche, Bahnhofstrasse, Grossmünster ad. Den zakončíme krátkou procházkou po břehu Curyšského jezera. Večer odjedeme na ubytování.

3. DEN: BASILEJ, EMMENTAL, BERN. Po snídani přejedeme do města Basilej - významného centra obchodu a průmyslu a také jediného švýcarského přístavu. Projdeme se starým městem v okolí románské katedrály postavené z růžového pískovce. Pak odjedeme do půvabného údolí Emmental s nádhernou krajinou zelených luk a pasoucích se krav, kde se vyrábí slavný sýr ementál. Zastavíme se v místní sýrárně, kde se seznámíme s přípravou tohoto sýra. Zájemci si mohou sýr nakoupit. Odpoledne navštívíme Bern, hlavní město Švýcarska. Zamáváme medvědům žijícím ve výběhu na okraji centra a prohlédneme si staré město, které se rozkládá v ohbí řeky Aare. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: GRINDELWALD, LUZERN. Po snídani se přesuneme do oblasti Bernských Alp. Čeká nás turistika dle domluvy a počasí v horském středisku Grindelwald s krásnými výhledy na známý horský masiv Jungfrau (4158 m) a na horolezci obávanou severní stěnu Eigeru (3970 m). Odpoledne navštívíme krásné historické město Luzern, které se rozkládá na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Projdeme se přes známý most Kapellbrücke, prohlédneme si centrum města (Lví památník, jezuitský kostel a další zajímavosti), nakoupíme suvenýry a se Švýcarskem se rozloučíme. Večer odjedeme zpět do České republiky.

5. DEN: NÁVRAT DO ČR. V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních hodinách.

V ceně 5100 Kč je zahrnuto:

- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů,

- 2x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích ,

- služby průvodce po celou dobu zájezdu,

- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka,

- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna- 

V ceně není zahrnuto:

- vstupné do navštívených objektů: cca 5€ a 15 CHF a případné lanovky v Grindelwaldu (30-90 CHF) pro studenty do 18 let.

Kapesné:

- na stravování se doporučuje částka 20 CHF na den. Kapesné podle vlastního uvážení. 

Na zájezd je volných několik míst, žáci se mohou stále přihlásit u paní učitelky Ďurišíkové.