Jazyková nabídka naší školy

Letošní školní rok se jeví na naší škole být rokem velmi užitečným, zvláště co se týká nabídky, jak rozšířit své jazykové znalosti, a to v oblasti jazyka anglického a německého. Již 8. října se uskutečnil jednodenní zájezd do Vídně, na který se vypravilo 92 žáků 2. stupně. Společně jsme navštívili známá vídeňská místa jako zámek Schönbrunn, ZOO, centrum Vídně, Hundertwasserhaus   a park Prater, kde se děti dosyta vyřádily na různých atrakcích. Akce se velmi vydařila, byl o ni nebývalý zájem a tak si myslím, že její opakování je nasnadě.

V průběhu podzimu jsme začali připravovat akci s úsměvným názvem „Ubytuj si svého Holanďana“. Jedná se o vzájemný výměnný pobyt našich a holandských studentů. V současné době jsme uprostřed horečných příprav, protože v době od 13. do 19. února nás navštíví 12 holandských studentů se dvěma učitelkami. Připravujeme pro ně zajímavý program (zámek Lednice, zajímavosti města Brna, výlet do Prahy) a zároveň si 12 žáků naší školy dopisuje s těmito studenty. O ně se taky naši žáci a jejich rodiny budou starat během pobytu u nás. Naši žáci potom odjedou do Holandska v době od 17. do 22. dubna. Čeká je určitě spousta pěkných a neopakovatelných zážitků a také možnost vyzkoušet si komunikaci v angličtině. A nejen to, zároveň také navštíví města Hague, Delft, Amsterodam apod.

V týdnu od 5. do 9. ledna proběhla na naší škole nová akce s názvem English active week, která se konala vždy odpoledne od 14:00 do 16:00 hod. Zájemci z řad žáků tak mohli každý den absolvovat dvě konverzační hodiny s rodilými mluvčími angličtiny. Někteří z žáků se chystají do Anglie či Holandska, a tak si mohli vyzkoušet „nanečisto“, jak v cizojazyčné komunikaci obstojí.

Mgr. Lenka Vonášková