Informace k výuce, testování, chodu školy, školní družiny a jídelny od 12. 4. 2021