Vydávání zápisových lístků na SŠ pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku,

ve středu 14.4.2021 od 9:00 do 13:00 a ve čtvrtek 15.4.2021 od 8:00 do 13:00 budu vydávat zápisové lístky na SŠ pro žáky 9. ročníku. Zápisový lístek si může vyzvednout rodič nebo žák oproti podpisu. Při vydávání lístků prosím o dodržování protiepidemických opatření, rozestupů a nasazeného respirátoru.

Zápisový lístek smí každý žák uplatnit pouze na jednu SŠ, proto obdrží pouze jeden zápisový lístek. V případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Zápisový lístek se nesmí ztratit a poničit. Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou, dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Více informací na našem webu v sekci pro rodiče - přijímací řízení na SŠ.

Přeji hodně sil při přípravě na přijímací zkoušky. 

Roman Růžička