Zápisní list do školní družiny na školní rok 2021/2022

Zápisní list do školní družiny je možno odevzdat od 1. 4. do 30. 4. 2021. Lze jej stáhnout na webu naší školy https://zshoracke.org/sites/default/files/2020-10/zapisni_listek_SD-3.pdf nebo vyzvednout na vrátnici budovy Horácké náměstí. Vyplněný Zápisní list můžete odevzdat:

- na vrátnici budovy Horácké náměstí v době:

Pondělí: 8:00 – 15:00
Úterý: 8:00 – 12:30
Středa: 8:00 – 15:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:30
Pátek: 8:00 – 12:30

- poslat poštou

- e-mailem s elektronickým podpisem na adresu h.jankowska@zshoracke.org

- datovou schránkou na adresu: 4fh7v8k

Formuláře vyplňujte hůlkovým písmem. Přijetí dětí do školní družiny podléhá kritériím uvedeným ve směrnici školy (není nárokové) - více informací zde: http://zshoracke.org/skolni_druzina