Jak to všechno začalo aneb inovativní přístup k třídění odpadu na naší škole

„Paní učitelko, znáte brněnský Institut cirkulární ekonomiky?“ ptá se mě maminka jednoho žáka ze třídy. „Mají výborný ekologický program Cirkulární svět pro děti na základní škole.“ „Ten jsem ještě s třídou neabsolvovala. Budeme za něj moc rádi, předem děkujeme,“ odvětila jsem.
A tak se opravdu stalo. Po proběhnutí tohoto výukového programu, který nakonec k radosti všech trval tři vyučovací hodiny, se děti konečně oficiálně staly „strážci planety“. A své snažení vzaly skutečně vážně. Ve škole kontrolují, jestli se zhasíná a neplýtvá se zbytečně vodou, aby někomu jinému nechyběla. Nosí si pití ve své láhvi, svačinu v krabičce, papír pomalují z obou stran, než ho vyhodí, doma prosazují nákupy s plátěnou taškou, kamarádům říkají, že brčka a plastový kelímek už „nefrčí“ a snaží se třídit odpad.
Své spojence našly v žákovském parlamentu, který jim napříč školou s celým snažením pomáhá. Velkou oporou jsou i deváťáci, kteří toho už hodně ví, a to se hodí.
Po dvou týdnech spolupráce s paní učitelkou Irenou Procházkovou, koordinátorkou EVVO, jsme vypátrali, že nám může velmi pomoct Městský úřad v Řečkovicích, konkrétně oddělení životního prostředí. A tak se celá 3.A společně s velkými kamarády „deváťáky“ vydala na výpravu na MÚ, kde vyzvedla tašky se suchým zipem na třídění odpadu. Společně je pak roznosili do jednotlivých tříd po celé škole a všichni se radovali, že právě třídění skla, plastu, papíru i vybitých baterií může být nejen užitečné, ale i estetické.
Třeťáci si pak ještě domluvili, aby pro ně jejich starší spolužáci nachystali hodinu prvouky, kde se chtějí více dozvědět o době rozpadu některých surovin. „Rodiče říkali, že žvýkačka nalepená na chodníku se prý rozkládá 50 let,“ řekl jeden žák. „A co třeba pohozený mikrotenový sáček nebo plechovka?“ ptal se další. „Už se moc těšíme, až se dozvíme další podrobnosti,“ říkali ostatní.
Velmi děkujeme obci za zprostředkování podpory pro estetické třídění odpadu, děkujeme rodičům, že nám pomáhají a mají skvělé nápady, děkujeme Institutu cirkulární ekonomiky za jejich program Strážce planety a blahopřejeme jim k vítězství v projektu Cirkulární doprava v Brně s efektivním využitím bioodpadu.

Mgr. Petra Mendlová, třídní učitelka 3.A
ZŠ Horácké náměstí

Obrázek