Omezení provozu školní jídelny

Dne 7.11.2019 je z důvodu školení pedagogického sboru zkrácen výdej obědů do 13 hod a upraven jídelníček. Vaří se jen oběd číslo 1.