Informace o ředitelském volnu

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů 31. 10. a 1. 11. 2019 volný den. V této době přerušuji činnost školní družiny.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy